Pensioenfondsen dringen bij belegging aan op verduurzaming

Groen beleggen Voor het eerst gaan pensioenfondsen bij bedrijven waarin zij beleggen actief aansturen op het verduurzamen van de productie, bijvoorbeeld op waterbeheer.

Pensioenfonds Detailhandel gaat samen in gesprek met bedrijven waarin het belegt om het waterbeheer in dat bedrijf te verbeteren. Bijvoorbeeld in de kledingindustrie, zoals in Indonesië, wordt enorm veel water gebruikt bij de productie.
Pensioenfonds Detailhandel gaat samen in gesprek met bedrijven waarin het belegt om het waterbeheer in dat bedrijf te verbeteren. Bijvoorbeeld in de kledingindustrie, zoals in Indonesië, wordt enorm veel water gebruikt bij de productie. Foto Ed Wray/Getty Images

De pensioenfondsen voor de horeca en voor de detailhandel (samen 2,5 miljoen deelnemers en een belegd vermogen van ruim 40 miljard euro) gaan samen in gesprek met bedrijven waarin zij beleggen om het waterbeheer in die bedrijven te verbeteren. Op die manier willen zij bijdragen aan het verduurzamen van de economie.

Het is voor het eerst dat pensioenfondsen in Nederland concreet gaan aandringen op verduurzaming bij de bedrijven waarin ze beleggen. Voor dat doel hebben de twee fondsen het Dutch Engagement Network opgericht. Als eerste thema is nu voor waterbeheer gekozen. De pensioenfondsen zullen later meer duurzame thema’s toevoegen aan het netwerk en daarover in overleg gaan met de bedrijven in hun beleggingsportefeuilles. „Het is de bedoeling dat andere pensioenfondsen zich bij het netwerk gaan aansluiten”, zegt Henk Groot, hoofd beleggingen van het pensioenfonds Detailhandel.

Nu beleggen pensioenfondsen vaak in groene indices of in bedrijven die goed scoren op het gebied van duurzaamheid. Maar dan is er slechts beperkt directe invloed mogelijk op het duurzame karakter en beleid van de bedrijven in de aandelenportefeuille van de fondsen.

Duurzame en sociale doelen

Een gemis vindt Wouter Jan Naborn, hoofd vermogensbeheer bij het pensioenfonds voor de Horeca & Catering: „Met het nieuwe netwerk kunnen we nu samen en per thema beursgenoteerde bedrijven stimuleren om werk te maken van duurzame en sociale doelstellingen.” In Scandinavië is al wel ervaring opgedaan met deze manier van actief vermogensbeheer.

Het netwerk heeft als eerste thema gekozen voor ‘water in de toeleveringsketen’. Dat thema sluit aan bij twee van de zeventien zogenoemde Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelen) van de Verenigde Naties. Bedrijven in de portefeuille van beide fondsen worden onder meer beoordeeld op blootstelling aan waterschaarste en kwaliteit van het watermanagement.

Lees ook dit achtergrondverhaal over de groene index van de S&P 500: Groten-index S&P heeft er een ‘schoon’ broertje bij

De fondsen stellen vooraf heldere doelen vast waaraan de bedrijven zullen moeten voldoen. Die worden jaarlijks gemeten en daarover zal worden gerapporteerd, onder meer in de jaarverslagen van de fondsen. De doelen die met de geselecteerde bedrijven besproken worden zijn onder meer effectief watermanagement binnen de organisatie, op welke wijze houdt het bedrijf watergebruik binnen het bedrijf en de toeleveringsketen in de gaten, welke concrete stappen zet het bedrijf om watergebruik te verminderen en hoe rapporteert het bedrijf daarover.

Als stok achter de deur hanteert het netwerk een horizon van drie jaar. Binnen deze termijn verwachten de fondsen dat de resultaten van de dialoog binnen de bedrijven zichtbaar zullen zijn. Het netwerk heeft bedrijven geselecteerd waarvan verwacht wordt dat ze het gesprek willen aangaan en waar concrete stappen kunnen worden gezet op het gebied van beter waterbeheer.