CPB: meer milieuwinst mogelijk bij recycling plastic afval

Het CPB waarschuwt dat de opbrengst én de milieuwinst van recycling in Nederland onder druk staan.
Het Centraal Planbureau stelt verschillende maatregelen voor om recycling te verbeteren.
Het Centraal Planbureau stelt verschillende maatregelen voor om recycling te verbeteren. Foto Daniel Niessen

Recycling in Nederland kan een stuk efficiënter. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) kan meer milieuwinst behaald worden door bepaalde maatregelen te treffen op het gebied van recyclen. Het planbureau stelt onder meer een exportheffing of -verbod van plasticafval naar landen waar veel afval gedumpt wordt voor, blijkt uit een dinsdag gepubliceerd rapport.

Nederland exporteerde vorig jaar 361 duizend ton plasticafval, waarvan 86 duizend ton buiten Europa. Dit afval eindigt dus ook in landen waar minder strenge milieuregels gelden. Een deel van het afval wordt daar gedumpt, met het risico dat het eindigt in de natuur. Hiermee draagt Nederland niet alleen bij aan milieu- en gezondheidsschade in deze landen, maar ook aan mondiale milieuproblemen als de vervuiling van de oceanen. Een exportheffing of -verbod van afval naar deze landen zou dit probleem kunnen verhelpen.

Lees ook: Kleurenplastic recyclen tot heldere korrels

Volgens het CPB zou recycling verder kunnen worden gestimuleerd door producenten te belonen als zij gerecycled materiaal gebruiken of een goed recyclebaar product op de markt brengen. Ook zou meer aandacht besteed moeten worden aan de bevordering van innovatie van producten en recyclingtechnieken.

Kwaliteit afval verbeteren

Verder stelt het CPB voor het statiegeldsysteem in Nederland uit te breiden, zodat bijvoorbeeld ook bij de aanschaf van kleine plastic flesjes en blikjes statiegeld betaald moet worden. Dit zou niet alleen leiden tot een „prikkel om zwerfafval tegen te gaan”, ook kunnen kleine flesjes gebruikt worden voor zogenoemde hoogwaardige recycling - waarbij het gerecyclede materiaal wordt gebruikt voor eenzelfde soort product.

Het CPB benadrukt tot slot dat „de kwaliteit van het afval nog steeds een groot probleem is”. Zo is er te weinig recyclebaar plastic afval en neemt de vervuiling van recyclebaar textiel en papier toe, onder meer door etensresten op papierafval. Hierdoor komt volgens het planbureau „zowel de opbrengst als de milieuwinst onder druk te staan”.

Het planbureau stelt daarom voor de inzameling van recyclebaar afval meer te richten op de kwaliteit van het afval, in plaats van alleen de kwantiteit. Huishoudens zouden bijvoorbeeld beter geïnformeerd kunnen worden over wat kwalitatief goed afval is.

Lees ook: Maar in welke bak moet dit dan?