Pamflet

Jeugdzorg wil bescherming van kabinet en politie

Acht op de tien jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders heeft afgelopen jaar te maken gehad met agressie, uiteenlopend van schreeuwen en schelden tot ernstige bedreigingen en fysiek geweld. Dat schrijven jeugdzorginstellingen in een pamflet. Ze eisen maatregelen van het kabinet voor betere bescherming.

Volgens de instellingen worden medewerkers niet alleen tijdens hun werk bedreigd, maar weten cliënten en ouders „de jeugdbeschermers ook steeds vaker in hun privéleven te raken”. Zo worden medewerkers „met naam en toenaam besmeurd op sociale media en klachtenwebsites”.

Ook vinden zij dat jeugdzorgmedewerkers te weinig bescherming krijgen van de politie vanwege een tekort aan agenten. „Aangiftes van jeugdbeschermers worden vaak onterecht afgewezen vanwege hetzelfde gebrek aan capaciteit.”

Van eerdere beloftes is in de praktijk „niets terechtgekomen”, schrijven de instellingen. „Dat is onacceptabel.” Daarom vragen de instellingen het kabinet om betere bescherming, zoals een telefoonnummer voor directe hulp van politie bij gevaar en hulp in geval van aangifte of bedreiging.

Vorige week bleek dat bijna een kwart van de jeugdzorginstellingen financiële problemen heeft. Ook is het aantal jongeren in de jeugdzorg afgelopen jaar gestegen. (NRC)