Leraren staken woensdag, ondanks extra geld van kabinet

Onderwijs Vakbonden en docenten willen toch dat de onderwijsstaking doorgaat, ook al is er 460 miljoen euro toegezegd.

Leraren demonstreerden al eerder dit jaar, op 15 maart, op het Malieveld.
Leraren demonstreerden al eerder dit jaar, op 15 maart, op het Malieveld. Foto Bart Maat/ANP

De onderwijsstaking van aanstaande woensdag gaat toch door nadat de grootste vakbond, de Algemene Onderwijsbond (AOb), zondag afstand heeft genomen van afspraken met minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie). AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen is na een crisisberaad per direct opgestapt. Ook vakbond CNV wil toch staken.

De vakbonden trokken hun oproep tot staking in nadat het kabinet vrijdagavond bekendmaakte 460 miljoen euro in het basis- en voortgezet onderwijs te investeren. Dit leidde tot woede onder docenten: het extra geld is grotendeels eenmalig en lost de structurele problemen in de klas niet op, zeggen zij, terwijl de steun voor hun acties met het extra geld is weggenomen.

De kritiek richtte zich met name op de AOb, die de afspraken met Slob had gemaakt zonder de leden te raadplegen. De positie van de bond was extra pijnlijk doordat zaterdag het Onderwijsblad van de AOb bij leden op de mat viel met een cover die opriep tot staken op 6 november.

Te snel

„We hebben geluisterd naar onze leden en geconstateerd dat vrijdag dingen te snel zijn gegaan”, zei vicevoorzitter Eugenie Stolk zondag. Verheggen verklaarde dat ze het convenant met Slob, de vakbonden en schoolbesturen niet direct had moeten ondertekenen. „Ik had het aan het hoofdbestuur moeten voorleggen en een ledenraadpleging moeten houden.”

De kleinere vakbond Leraren in Actie, met zo’n 1.300 leden, liet dit weekend op Twitter weten toch te willen staken. Ook actiegroep PO in Actie riep daartoe op. Binnen acht uur kreeg de groep 10.000 reacties, voornamelijk van onderwijspersoneel dat boos is over het akkoord. Leerkrachten, schoolleiders en schoolbesturen lieten weten hoe dan ook te staken.

16,5 miljoen is structureel

Van het extra geld gaat 150 miljoen nog dit jaar naar salarissen in het basisonderwijs en 150 miljoen naar middelbare scholen; die beslissen zelf waar het geld naartoe gaat. Er wordt ook geld vrijgemaakt voor het opleiden van docenten. 16,5 miljoen euro is structureel, voor salarissen in het voortgezet speciaal onderwijs.

De onvrede in het onderwijs is al langer groot, niet alleen over de vakbonden maar ook over de politiek. Tijdens de regeerperiode van het kabinet-Rutte III is door vrijwel alle onderwijssectoren gedemonstreerd.

De teleurstelling richt zich met name op regeringspartij D66, die zichzelf onderwijspartij noemt en een van de twee onderwijsministers leverde (Ingrid van Engelshoven). Er zijn weinig partijen die het nog voor het onderwijs opnemen, klinkt in het onderwijsveld. NRC sprak hierover met rectoren, hoogleraren, leraren en belangenorganisaties.

Kloof met de politiek pagina 10-11