Brieven

Brieven

Niet gehinderd door enig verantwoordelijkheidsbesef jegens hun (klein)kinderen wensen boeren en bouwvakkers vrij baan te krijgen voor het aantasten van de leefomgeving van Nederlanders. Ze veroorzaken een gigantisch verkeersinfarct en hopen met hun acties wetenschappelijke instituten aan te tasten en gerechtelijke vonnissen te negeren. Politici krijgen er slappe knieën van. Maar veel Nederlanders zien met stijgende verbazing dat politici zich laten gijzelen door lieden die geen enkel besef hebben van de gevolgen van hun wensen ten aanzien van de leefomgeving. Het is te hopen dat de Nederlandse overheid duidelijk maakt dat een volgende actie die het verkeer ernstig belemmert, niet getolereerd wordt. Boeren en bouwvakkers moet duidelijk worden gemaakt dat bij een volgende gelegenheid hun voertuigen in beslag zullen worden genomen en alleen tegen betaling van een hoge boete aan de eigenaren worden teruggegeven. Het is evident dat er een overheidsbeleid moet komen dat recht doet aan de gerechtvaardigde wensen rond de continuïteit van bedrijfsvoering. Elke sector in het bedrijfsleven moet een evenredige bijdrage leveren. En dat de belastingbetaler met de hoogste rekening zal worden geconfronteerd ligt in de lijn der verwachting. Maar er zal een einde moeten komen aan de straatterreur van boeren en bouwvakkers.