Jeugdzorg

Amsterdam laat wachtlijsten oplopen door geldgebrek

De gemeente Amsterdam gaat forse maatregelen nemen om de financiële tekorten op het gebied van jeugdzorg aan te pakken. Om de kostenstijging de komende jaren te beheersen, wil de gemeente onder meer cliëntenstops invoeren en accepteren dat wachtlijsten oplopen. Dat blijkt uit een raadsbrief die vrijdagmiddag is verstuurd. De kosten voor jeugdzorg – de verzamelnaam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering – zijn in Amsterdam net als in veel andere Nederlandse gemeenten in 2019 opnieuw hoger dan begroot. Vorig jaar kwam de gemeente bijna 40 miljoen euro tekort, nu wordt rekening gehouden met een „overbesteding” van 21 miljoen euro. Met name door het aantal doorverwijzingen naar zware vormen van zorg te verminderen, wil de gemeente op korte termijn geld besparen. Er komt een „gedeeltelijke cliëntenstop” voor specialistische zorg. Crisisplaatsingen of verwijzingen op grond van een rechterlijke uitspraak zijn hiervan uitgesloten. Dit voorjaar bleek dat bijna geen enkele Nederlandse gemeente uitkomt met de begroting voor jeugdzorg. Veel gemeenten hebben maatregelen genomen om de kosten in de hand te houden, maar zien daarvan nog te weinig resultaat, constateerde een visitatiecommissie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vorige maand. (NRC)