Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

Wij koesteren onze vaste gasten in de inbox. Een van hen is Joop Satink, die als „nieuwe wereldburger” ondertekent en tot wel drie brieven per dag schrijft, steevast met bijbelcitaten. In de niet aflatende poststroom over de boerenprotesten ontbrak tot heden de waarneming dat het hier gaat om de vervulling van een goddelijke profetie over een verdeeld koninkrijk en falend bestuur, „zoals u zag dat het ijzer vermengd was met zachte klei”. Te lezen in Daniël 2:41 (=0,048).

Verdeeldheid, falend landsbestuur – veel andere briefschrijvers kwamen zonder bijbelse bronvermelding tot hetzelfde oordeel. U bent nog steeds erg boos, op de boer en op het bestuur. En o ja, u bent deze week bijna allemaal man.

Ruud Farber vindt dat er „een einde moet komen aan de straatterreur van boeren en bouwvakkers”. „Om geld te gaan eisen terwijl ze zelf een grote bijdrage hebben geleverd aan de vervuiling, is belachelijk”, schrijft Pieter Parmentier. Boeren hébben al zoveel privileges, schrijft Jan Hessels. En niet alleen in de vorm van subsidies. Neem de waterschappen, waarin boeren op voorhand een aantal vaste zetels in het bestuur hebben, „terwijl burgers mogen stemmen”. „Hoe democratisch is dat?”

Leen Hoffman ziet de politiek als zachte heelmeesters, die „nu de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2021 naderbij komen de kiezers niet met noodzakelijk onplezierig beleid willen teleurstellen”.

Maar hoe verder? Anton Mullink wil boeren „royaal” met belastinggeld uitkopen. Guido Jansen stelt voor om de twee stikstofproblemen (NOx uit het transport en ammoniak uit de landbouw) die samenkomen in het Natura 2000-programma afzonderlijk op te lossen met elke sector; nu „gijzelen boeren de bouwers” (en andersom).

Er moest een vrouw aan te pas komen voor een lichtere toets, met haar adviezen voor ludiek protest aan andere potentiële misbedeelden. „Deliveroo-zzp’ers: parkeer je fiets op de A12 en eet zelf de bestelling op, studenten, zet je IKEA-hoogslaper op het Malieveld”, schrijft Pauline Wiersema. En: heb meelij met die arme Haagse tuinman die die grasmat mooi moet houden.

plv chef Opinie