Onderzoek ingesteld naar leidinggevenden inlichtingendienst politie na klachten

Het gaat om politieagenten van het Team Criminele Inlichtingen (TCI), dat zich bezighoudt met de bestrijding van de zware, georganiseerde misdaad.

Daarnaast onderzoekt de integriteitscommissie van de politie of er fouten zijn gemaakt waardoor mogelijk mensenlevens in gevaar zijn gekomen.
Daarnaast onderzoekt de integriteitscommissie van de politie of er fouten zijn gemaakt waardoor mogelijk mensenlevens in gevaar zijn gekomen. Foto Roel Burgler

Tegen twee leidinggevenden bij de inlichtingendienst van de landelijke eenheid van de Nationale politie loopt een disciplinair onderzoek wegens plichtsverzuim.

Het gaat om politieagenten van het Team Criminele Inlichtingen (TCI), dat zich bezighoudt met de bestrijding van de zware, georganiseerde misdaad. Dit blijkt uit informatie die het radioprogramma Argos (VPRO/Human) vanmiddag presenteert in een uitzending op NPO Radio 1.

Het politieonderzoek volgt op een klacht van veertien van de twintig teamleden. Ze storen zich onder meer aan de manier van leidinggeven en spreken van een verziekte werksfeer. Daarnaast onderzoekt de integriteitscommissie van de politie of er fouten zijn gemaakt waardoor mogelijk mensenlevens in gevaar zijn gekomen.

De TCI is een heimelijk opererende en afgeschermde afdeling die spreekt met informanten die kennis hebben over criminele organisaties of hier zelf inzitten. De politie zou het bestaan van de integriteitsonderzoeken aan Argos hebben bevestigd.

Al langere tijd problemen

Uit gesprekken met politiebronnen en interne documenten blijkt dat er bij het TCI al langere tijd problemen zijn. Leidinggevenden zouden misstanden hebben afgedekt. Klachten zijn niet opgepakt en problemen niet opgelost, met verstoorde verhoudingen en wantrouwen tot gevolg. Ook is er melding gedaan van het opzettelijk zoekmaken van officiële stukken, blijkt uit documenten die Argos heeft ingezien.

De problemen hebben volgens politiebronnen gevolgen voor het functioneren van het TCI. Inlichtingenmedewerkers zouden vanwege onderling wantrouwen niet meer alle tips van informanten durven te delen met het eigen team. Volgens Argos zijn er ook klachten ingediend over racistische opmerkingen. Een teamchef van het TCI zou tegen een medewerker hebben gezegd: ‘Begrijp je me niet omdat je een Turk bent?’. Dezelfde chef zou tijdens een interne presentatie hebben gezegd: ‘Alle Marokkanen moeten naar hun eigen land oprotten.’

Informant om het leven gekomen

Volgens Argos heeft slecht leiderschap vaker geleid tot problemen bij inlichtingenoperaties en zelfs tot gevaar voor de levens van politiemensen en informanten. Een politiebron vertelt Argos dat in één geval een telefoon die aan een informant was gegeven, niet goed was geprepareerd. Criminelen zouden erachter zijn gekomen dat er berichten van de politie op stonden. De man is later door geweld om het leven gekomen.

Chef Henk Bril van de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO), waar het TCI onder valt, erkent dat er twee gevallen zijn onderzocht van doden waarbij het TCI mogelijk een rol heeft gespeeld. Volgens Bril is uit het onderzoek „op geen enkele wijze” blijk geweest van „verwijtbaar gedrag door mensen van onze dienst, of dat er iets fout is gegaan door toedoen van onze dienst”.

Racistische opmerkingen zijn volgens hem geen onderdeel van de huidige disciplinaire onderzoeken. Hij bevestigt dat er eerder wel een zaak heeft gespeeld. Volgens hem ging het om „een onhandige uitspraak die verkeerd is geïnterpreteerd”.

Er loopt op dit moment ook een groot integriteitsonderzoek naar de politie in Den Haag. Op het politiebureau Hoefkade in de Haagse Schilderswijk is sprake van ernstige discriminatie, geweld, ongewenste omgangsvormen en groepscultuur onder politieagenten. Dit blijkt uit een intern onderzoek dat het team Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK) van de Haagse politie instelde na verscheidene „signalen en meldingen” van wanpraktijken. Het onderzoek wordt deze maand definitief afgerond.

Dit is een aangepaste versie. In een eerdere versie stond dat er ook onderzoek werd gedaan naar nalatigheid en prostitutiebezoek. Dat is niet het geval.