Brieven

Brieven

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

De reacties op de Taalbrigade van staatssecretaris Knops pleiten voor respect voor de iets-meer-dan-laaggeletterden (Peter Zuijdgeest, 29 oktober) en voor autisten (Liesbeth van der Zijden, redacteur voor Stichting Makkelijk Lezen, 30 oktober). Terecht. Maar laten we vooral iets doen aan een oorzaak die we niet alléén bij ambtenaren vinden: de ‘wellichtisering’ van Nederland, ambtelijke woorden gebruiken waar een kort en krachtig alternatief voorhanden is. ‘Wellicht’ in plaats van ‘misschien’, dat klinkt veel belangrijker. Luister maar naar politici, zakenmensen, sportverslaggevers en de borrelpraat om je heen.

De wellichtisering van Nederland dendert voort, niet alleen bij ambtenaren, niet alleen op schrift. Dezelfde mensen zeggen ‘met name’ in plaats van ‘vooral’ (te kinderachtig) en ‘voldoende’ in plaats van ‘genoeg’ (te weinig). Dit larderen ze uiteraard met de klassiekers ‘voor wat betreft’ (over), ‘met betrekking tot’ (over), en ‘ten aanzien van’ (over). Zo kunnen hele volksstammen de laaggeletterde, autistische en ietsje hoger opgeleide Nederlander murw beuken. De Taalbrigade hoeft niet alleen voor ambtenaren uit te rukken.