Brieven

Brieven 2/11/2019

verkeer

Flexibele snelheid

Inmiddels is helder dat het stikstofprobleem niet door de boeren alleen kan worden opgelost (Duizenden banen in de bouw verdwijnen door stikstofuitspraak31/10) . En aangezien de Tweede Kamer de instelling van matrixborden boven autosnelwegen wil herzien, hierbij het advies om eens te kijken in Duitsland. Op veel wegen is daar geen snelheidslimiet ingesteld. Maar als verkeersveiligheid, doorstroming, geluidhinder of uitstoot aanleiding geeft tot een snelheidsbeperking, dan wordt deze acuut ingevoerd via matrixborden. Deze borden geven duidelijkheid voor de automobilist en zouden boven alle Nederlandse autosnelwegen geplaatst moeten worden. Waar en wanneer nodig kan de huidige maximumsnelheid beperkt worden. Uiteraard is overal een snelheid van 100 km/uur instellen vanuit verkeersveiligheid en beperkt reistijdverlies verdedigbaar. Maar deze maatregel kent geen draagvlak op een lege snelweg. Terwijl juist dan weinig milieuwinst wordt geboekt. Bijvangst is de mogelijkheid om ook inhaalverboden voor vrachtverkeer flexibel in te stellen. Er kan ook in de regio gewaarschuwd worden voor files of mist. Tot slot wordt politieke dwaling voorkomen. Want als over een aantal jaren de meeste auto’s via groene energie worden aangedreven, kan de maximumsnelheid soms best weer worden verhoogd.


Verkeerskundige

Deradicalisering

Vrijblijvendheid

Drie wetenschappers pleiten voor terughalen en deprogrammeren van IS-strijders (Reïntegratie IS-strijders na celstraf is niet kansloos, 29/10). Zij begrijpen niet waarom het debat hierover is verzand en waarom het ministerie van Justitie en Veiligheid en andere betrokken instanties niet met veel meer nadruk uitleggen wat de mogelijkheden van ‘deprogrammeren’ van deze streng gelovige mensen zijn. Het verschijnsel van ‘cognitieve dissonantie’ wordt genoemd om te beredeneren dat de kans groot is dat de IS’ers hun gedachtegoed nog fanatieker zullen verdedigen en navolgen. Het risico op aanslagen is dus reëel, geven de drie wetenschappers toe. Misschien geeft een kleiner artikel over een ander risico antwoord. Als Marc Dutroux van psychiaters en rechters vrij mag en hij begaat dan toch weer dezelfde of nog ergere misdaden, wie worden daar dan voor verantwoordelijk gehouden? De psychiaters en de rechters die vonden dat hij geen gevaar meer vormde. Als IS-strijders met succes gedeprogrammeerd zijn en ze begaan dan toch een aantal dodelijke aanslagen, wie worden daarvoor dan verantwoordelijk gehouden? Niet de drie wetenschappers die voor het terughalen en deprogrammeren van IS-strijders pleiten. Het is zo gemakkelijk om gebruik te maken van de mogelijkheid wijs te lijken als je voor de mogelijke gevolgen niet verantwoordelijk bent.

Blokkeerfriezen

Verplicht gesprek

De ‘blokkeerfriezen’ hebben ook in hoger beroep een straf gekregen, een taakstraf (Lagere taakstraffen voor blokkeerfriezen in hoger beroep, 31/10). Dat betekent waarschijnlijk ergens iets schoonmaken of helpen in een bejaardenhuis. Het is een gemiste kans dat de rechter niet een verplicht gesprek heeft opgelegd tussen de friezen en de anti-pietdemonstranten, onder begeleiding van een mediator. De rechter laat dan zien dat dit soort maatschappelijke conflicten alleen in dialoog aangepakt kunnen worden. Door dit oordeel blijven de werelden gescheiden, de friezen met gekrenkte trots, de piet-activisten met een pyrrusoverwinning. Het zou een begin kunnen zijn van een breder maatschappelijk gesprek als de frontmannen en vrouwen van beide partijen aan tafel moeten zitten.


godsdienstsocioloog

Psychose

Valse start

Jammer dat in het artikel over psychiatrie Laat wie psychotisch is niet alleen (31/10) geen psychiater aan het woord komt. Patiënten met een psychotische stoornis hebben een medische diagnose, gesteld door een psychiater, die ook de behandeling met medicatie start. Patiënten die nu in sociale achterstandswijken worden gehuisvest, komen daar vaak terecht terwijl ze nog onbehandeld, onderbehandeld of therapieresistent zijn. Door een tekort aan opnamemogelijkheden kunnen patiënten onvoldoende worden ‘ingesteld’ op de juiste medicatie, wat een valse start betekent voor hulpverleners en patiënten in de wijk. Daarnaast is, voor een beperkte groep patiënten met een ernstige vorm van een psychotische stoornis, een kliniek in het bos – weliswaar in een modern jasje (aanleunwonen) – natuurlijk wel geschikt. Dat blijkt ook uit het artikel: Identieke dagen en gezelschap met veel structuur en ondersteuning helpen bij het innemen van de vaak broodnodige medicatie.


huisarts in

Plantaardig

Alleen koemelk?

‘Sojamelk’ en ‘amandelyoghurt’ zijn al tientallen jaren een begrip in Europa, en groeien vooral de laatste jaren sterk in populariteit. Ruim de helft van de Europeanen consumeert plantaardige melk, zo blijkt uit het deze week gepubliceerde Plant Milk Report van ProVeg International, de organisatie die zich inzet voor minder dierlijke consumptie. In Nederland steeg de verkoop met 23 procent ten opzichte van 2016. Een goede zaak, zeker nu klimaatverandering en stikstofproblemen schreeuwen om verandering in ons eetgedrag.

Toch worden plantaardige zuivelproducten in Europa zeer ongelijk behandeld ten opzichte van dierlijke zuivel. Zo is het door de EU verboden om plantaardige zuivelproducten op hun verpakking te benoemen zoals iedereen ze noemt: ‘sojamelk’ wordt door regelgeving noodgedwongen een ‘sojadrink’. Tegen de taalconventies in krijgen dierlijke producten van de EU het alleenrecht op het gebruik van herkenbare zuivelnamen. Ook is in een aantal EU-landen het btw-tarief op plantaardige melk flink hoger dan op koemelk. In Nederland worden wel gelijke tarieven gerekend, al zou je met doorrekening van de milieukosten ook kunnen pleiten voor een hogere btw op koemelk. En tenslotte wordt jaarlijks via het schoolmelkprogramma van de EU 178 miljoen liter dierlijke melk met subsidie gepromoot. Plantaardige melk is van dit programma uitgesloten.

Ongelijke btw-tarieven, selectieve promotiecampagnes en censuur op benamingen van innovatieve producten zijn niet meer van deze tijd. Dergelijke discriminatie moet dringend worden uitgebannen als we serieus vooruitgang willen boeken met de beperking van de klimaatverandering.


directeur ProVeg Nederland