Kabinet neemt extra maatregelen om klimaatdoelen toch te halen

Het kabinet maakt onder meer 60 miljoen euro vrij voor subsidies voor zaken als warmtepompen en zonneboilers.
De haven van Amsterdam.
De haven van Amsterdam. Foto Jerry Lampen/ANP

Het kabinet neemt extra maatregelen in de hoop de klimaatdoelen toch te halen. Dat heeft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) vrijdag bekendgemaakt. Wiebes maakt onder meer 60 miljoen euro vrij voor subsidies voor zaken als warmtepompen en zonneboilers. Ook komt er een extra subsidieronde voor projecten die investeren in hernieuwbare energie.

Met de noodmaatregelen wil de minister particulieren en bedrijven „verleiden” tot extra klimaatmaatregelen. Ook wil het kabinet sneller zonnepanelen op de daken van de overheidsgebouwen, scholen en woningen plaatsen. Tot slot belooft Wiebes dat het kabinet „actief blijft zoeken” naar maatregelen om de klimaatdoelen toch te kunnen halen.

Lees ook: Planbureau: het kabinet haalt de klimaatdoelstelling niet

Eerder op vrijdag publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een rapport waaruit blijkt dat Nederland de doelstelling om in 2030 49 procent minder CO2 uit te stoten niet haalt. Ook de extra maatregelen die in juni zijn genomen zijn niet voldoende. Volgens het PBL zal de reductie ten opzichte van 1990 uitkomen tussen de 43 en 48 procent.

Klimaatwet, Urgenda-zaak

Een van de oorzaken is dat de olie- en gasprijzen naar verwachting zullen dalen. Hierdoor zal het gebruik van deze brandstoffen toenemen, en daarmee ook de uitstoot. Ook is het nog maar de vraag hoeveel effect de voorgenomen CO2-heffing voor de industrie zal opleveren. Het definitieve wetsvoorstel wordt pas in de zomer van 2020 verwacht, waardoor de effecten van deze maatregel nog niet te voorspellen zijn.

Medio 2018 bereikten de vier coalitiepartijen en drie oppositiepartijen een akkoord over de klimaatwet. Hierin is vastgelegd dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 49 procent lager moet liggen dan in 1990. Dit is echter niet het enige doel dat de Nederlandse regering dient te bereiken. Het gerechtshof oordeelde in de Urgenda-zaak dat de uitstoot volgend jaar al een kwart lager moet liggen dan in 1990. Of dat lukt, is nog hoogst onzeker. Uit de vrijdag gepubliceerde berekeningen van het PBL blijkt dat de te verwachten reductie in 2020 tussen de 19 en 26 procent bedraagt.