Kabinet komt toch met extra geld voor onderwijs - grotendeels eenmalig

Er komt toch extra geld voor het onderwijs. Het kabinet maakt deze kabinetsperiode 460 miljoen euro vrij, zo maakt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend.
Foto Bart Maat/ANP

Het kabinet investeert deze kabinetsperiode 460 miljoen euro extra in het basis- en voortgezet onderwijs. Dat zijn de bonden, werkgevers en de coalitie overeengekomen. Basisscholen en middelbare scholen krijgen dit jaar nog 150 miljoen euro extra per sector. De staking van aanstaande woensdag gaat daarom niet door.

Het geld voor basisscholen gaat naar de salarissen. Het onderwijspersoneel krijgt een eenmalige uitkering. De cao-partners maken hiervoor afspraken over arbeidsvoorwaarden. Bij het deel voor het voortgezet onderwijs bepalen schoolbesturen en lerarenteams zelf waar het geld naartoe gaat. Ook wordt er 97 miljoen van de werkdrukgelden voor het primair onderwijs naar voren gehaald, zodat dit geld eerder besteed kan worden. Daardoor komt er komende scholenjaren 382,5 miljoen euro beschikbaar in plaats van 333 miljoen om bijvoorbeeld onderwijsassistenten aan te nemen of conciërges.

Een deel van de werkdrukgelden wordt gereserveerd voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ook komt er 16,5 miljoen euro structureel beschikbaar om het salaris te verhogen van leraren die in het voortgezet speciaal onderwijs werken. Zij vallen onder de cao van het basisonderwijs, waardoor ze minder betaald krijgen dan hun collega’s van het reguliere middelbaar onderwijs. Het lerarentekort komt op deze scholen daardoor extra hard aan.

Daarnaast wordt er deze kabinetsperiode 21,2 miljoen euro gereserveerd voor ‘individuele scholingsrechten’ voor onderwijspersoneel, om meer leraren in het vak te behouden. Er wordt ook 10,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opleiden van nieuwe docenten en er komt meer geld voor zij-instromers (14,2 miljoen euro in 2019).

De PO-Raad zegt in een reactie het geld een mooi gebaar te vinden, maar waarschuwt dat het incidentele bedrag de fundamentele problemen rondom het lerarentekort niet oplost.

Bonden en werkgevers trekken de staking in

Voor de zomer vroegen de PO-Raad, de VO-raad en de bonden om een noodpakket voor het lager en middelbaar onderwijs van 423,5 miljoen euro voor 2020 om het lerarentekort tegen te gaan en de werkdruk te verminderen. Minister Arie Slob wees dat af, maar tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zei premier Mark Rutte te willen kijken naar de mogelijkheden. Het onderwijsveld voerde halverwege oktober een eerste gesprek met Rutte en Slob over extra geld.

De bonden en de werkgevers trekken de staking van aanstaande woensdag in. Individuele acties van scholen kunnen wel doorgaan. Het aantal scholen dat eerder gezegd heeft dicht te gaan, loopt tegen de drieduizend. Woensdag en donderdag wordt de onderwijsbegroting besproken in de Tweede Kamer.