Brieven

Brieven

Foto Getty Images

Laten we maar direct duidelijk zijn, inhoudelijk hebben we niets met een theologie die vrouwen van het ambt uitsluit en het celibaat voorstaat. Maar vrijheid van godsdienst vinden we een groot goed. Het verbaast ons dat onder het wapen Lux et Libertas (‘Licht en vrijheid‘) een zo weinig doordacht commentaar (Laat de R.K.-Kerk dat middeleeuwse reservaat opgeven, 30/10) verschijnt over de ontwikkelingen binnen de Katholieke Kerk rond de toelating van vrouwen en getrouwde mannen in het ambt. Deze ontwikkelingen gaan uw commentator niet ver genoeg. Vanuit wat lijkt op goedkoop klassiek antipapisme wordt de Kerk de maat genomen. Opvallend is hier de steek onder de gordel, alsof celibaat leidt tot misbruik. Dat is nog lang niet bewezen.

Mag de vrijheid van een geloofsgemeenschap bestaan uit het innemen van een standpunt dat voor een buitenstaander niet welgevallig is? Wij zouden oproepen om verdraagzamer te kijken, al beseffen we dat ware verdraagzaamheid pijn doet. Je bent immers verdraagzaam tegenover iets waar je het volstrekt niet mee eens bent. Te veel preekt uw commentaar nu voor eigen parochie. Zie ons verlicht zijn. Zie hen toch leven in de Middeleeuwen. Dit commentaar doet afbreuk aan Lux et Libertas.


predikanten