Ombudsman: laat gemeenten loketten openen waar burgers terechtkunnen met vragen

Door uitbesteding van dienstverleningen worden de regels van de overheid steeds ingewikkelder. Volgens de Nationale Ombudsman weten veel mensen daardoor niet meer waar ze kunnen aankloppen met hun problemen.
Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman stelt dat "de overheid zich concentreert op zelfredzame mensen [...] De andere groep, die substantieel is, wordt vergeten".
Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman stelt dat "de overheid zich concentreert op zelfredzame mensen [...] De andere groep, die substantieel is, wordt vergeten". Foto Lex van Lieshout/ANP

Burgers weten steeds minder goed waar ze terechtkunnen voor hulp, omdat de overheid steeds meer taken heeft uitbesteed, constateert de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen donderdag. Daarom bepleit Van Zutphen in dagblad Trouw dat elke gemeente een loket opent waar inwoners kunnen aankloppen met hun vragen.

Volgens Van Zutphen zouden inwoners ambtenaren op het gemeentehuis moeten kunnen raadplegen, ook als hun vraag een zaak betreft die de gemeenten zelf niet kunnen oplossen, zoals problemen met rijksbelastingen. Van Zutphen aan gemeenten: „Het blijven jouw burgers! En als die in de knel komen, dan zorg je ervoor dat ze geholpen worden. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Dan sta je als ambtenaar op van je bureau en je kijkt wat je voor die mensen kan doen.”

De ombudsman stelt vast dat de overheid steeds meer uit het zicht verdwijnt omdat dienstverleningen in toenemende mate worden overgeheveld naar „andere instanties, soms zelfs particuliere organisaties”. Hierdoor weet een deel van de bevolking niet meer tot wie ze zich moeten richten voor hulp. Van Zutphen zegt daarnaast: „De afgelopen jaren heb ik als ombudsman gemerkt dat de overheid zich enorm concentreert op mensen die het allemaal aankunnen, die zelfredzaam zijn en de digitalisering snappen. De andere groep, die substantieel is, wordt vergeten.”

Het gaat echter niet alleen om laaggeletterden of mensen die in armoede leven, stelt Van Zutphen in Trouw. „De laatste tijd zien we ook dat veel zelfredzame burgers vastlopen. Een heel slecht signaal.” De regels van de overheid worden steeds ingewikkelder, schrijft hij. „Of het nou om Groningers gaat die kampen met aardbevingsschade of mensen die ten onrechte kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen.”