Defensie wil personeel gaan delen

Plan commandant Rob Bauer Defensie praat met bedrijven en instellingen over het delen van technici en cyberexperts.

Militairen wachten op Eindhoven Airport op vertrek naar een NAVO-oefening in Noorwegen, in 2018.
Militairen wachten op Eindhoven Airport op vertrek naar een NAVO-oefening in Noorwegen, in 2018. Foto Remko de Waal/ANP

De krijgsmacht wil om het personeelstekort te verminderen, schaars personeel gaan delen met andere overheden en bedrijven. Defensie is nu met vijftig bedrijven in gesprek om te kijken of dat kan en hoe dat administratief goed te regelen is. Het gaat vooral om technici, (para-)medici en cyberspecialisten.

Commandant der strijdkrachten: het onderdeel is er wel, de monteur niet

Dit zegt de commandant der strijdkrachten Rob Bauer in een interview met NRC. „Het idee is dat iemand bijvoorbeeld voor een derde bij Shell werkt, voor een derde bij de gemeente Amsterdam en voor een derde bij defensie.” Met welke bedrijven en instellingen wordt gesproken, wil defensie niet zeggen. De krijgsmacht heeft ongeveer 8.300 vacatures op een personeelsbestand van een kleine 60.000 mensen (ruim 40.000 militairen, bijna 20.000 burgers). De tekorten zitten vooral bij de militaire functies. Een gebrek aan geld is niet langer het grootste probleem bij defensie, maar een tekort aan mensen.

„Het personeelstekort begint de materiële gereedheid steeds meer te raken”, aldus Bauer. „Twee jaar geleden lag het reserve-onderdeel van de CV90 [een gevechtsvoertuig van de infanterie] niet op de plank, waardoor hij niet kon rijden. Nu ligt dat onderdeel er wel, maar is er geen monteur.” Nu al werkt defensie veelvuldig met reservisten, of „deeltijd-militairen”, zoals Bauer ze noemt. Die zijn in principe in dienst van een civiele werkgever en worden geregeld gedetacheerd bij defensie. Dat is niet altijd makkelijk te combineren met een andere baan. Door de administratieve drempels weg te nemen, moeten die posities aantrekkelijker worden. Bauer: „Wij moeten als werkgevers regelen dat die persoon gewoon salaris ontvangt en pensioen en dat zijn ziektekosten zijn geregeld.”

‘Bij toenemend personeelsgebrek bij defensie kan dienstplicht terugkeren’

Een andere manier om personeel aan te trekken is door het actief benaderen van oud-defensiemedewerkers, om terug te keren. Dat zijn er nu zo’n vijfhonderd per jaar.

Of het herinvoeren van de dienstplicht een oplossing kan zijn, noemt Bauer als één van de mogelijkheden, maar hij spreekt zich er niet voor uit. „Dat is politiek nog niet haalbaar”, zegt hij. In Nederland geldt vanaf 1 januari 2020 de dienstplicht voor alle mannen én vrouwen vanaf 18 jaar, maar we roepen ze niet op [de opkomstplicht is sinds 1997 opgeschort]. „In bijvoorbeeld Noorwegen of Zweden wordt een deel van die mensen nu wel benaderd om hun specifieke kennis en ervaring. Dat model kán behulpzaam zijn als je op andere manieren niet genoeg mensen vindt.”

Interview Bauer pagina 8