Stijging huidkanker: ‘grote druk op zorg’

Onderzoek Kankercentrum De meest dodelijke vorm van huidkanker, melanoom, komt het minst voor. Jaarlijks krijgen zesduizend mensen die diagnose.

Huidkanker komt het vaakst voor
Huidkanker komt het vaakst voor

Het aantal mensen bij wie huidkanker is vastgesteld, stijgt de laatste jaren sterk. Sinds 2017 komen er jaarlijks bijna 67.000 nieuwe patiënten bij. Dat komt deels doordat de registratie verbeterd is, maar ook doordat meer mensen ouder worden, schrijft het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) in een rapport. Huidkanker is ook de meest voorkomende kankersoort in Nederland.

Het aantal diagnoses neemt toe omdat meer mensen ouder worden en twee van de drie meest voorkomende huidkankersoorten vooral ouderen treffen. Ook is het IKNL basaalcelcarcinoom sinds 2015 beter gaan registreren.

De drie meest voorkomende vormen van huidkanker zijn basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom en melanoom. De laatstgenoemde is het meest dodelijke vorm van huidkanker, maar komt het minst voor. Basaalcelcarcinoom wordt jaarlijks 48.000 keer vastgesteld, 12.000 mensen krijgen jaarlijks de diagnose plaveiselcelcarcinoom.

Na jaren waarin het aantal diagnoses van melanoom alleen maar toenam, is het aantal mensen stabiel bij wie dit is vastgesteld. Jaarlijks krijgen zo’n zesduizend mensen deze vorm van huidkanker. De overlevingskansen na tien jaar basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom zijn respectievelijk 100 en 90 procent. Voor melanoom is dat 86 procent.

„Huidkanker neemt in Nederland epidemische vormen aan en dit heeft grote maatschappelijke gevolgen”, schrijft het IKNL in het rapport. Het groeiend aantal patiënten legt „een grote druk” op ziekenhuizen en behandelcentra. Het centrum roept daarom op tot meer preventie dan voorheen. Het vermijden van de zon en het gebruik van zonnebrandcrème kan het aantal huidkankergevallen verminderen.

Na huidkanker zijn borstkanker, darmkanker, longkanker en prostaatkanker de meest voorkomende kankersoorten in Nederland. (NRC)