Shell berispt om misleidende reclame op kinderfestival

Op een kinderfestival in Den Haag in 2018 prees Shell op een reclamebord een alternatieve dieselbrandstof (GTL) onterecht aan als schone brandstof, oordeelt de Stichting Reclame Code in hoger beroep.
Scholieren op het Malieveld bij Generation Discover 2018.
Scholieren op het Malieveld bij Generation Discover 2018. Foto David van Dam

Shell heeft misleidende reclame gemaakt op het kinderfestival Generation Discover 2018. Dat heeft de Stichting Reclame Code in hoger beroep dinsdag geoordeeld. Shell heeft kinderen misleid door de indruk te wekken dat het olieconcern via Gas-to-Liquid (GTL) een positieve bijdrage levert aan het milieu, aldus het College van Beroep van de stichting. Het vernietigt daarmee het eerdere oordeel van de Reclame Code Commissie, die de klacht van milieu- en juristenorganisaties afwees.

Het geschil draaide om een reclamebord naast een reuzenrad op Generation Discover 2018, een festival bedoeld om kinderen spelenderwijs met techniek in aanraking te brengen. Op het bord stond onder meer dat alternatieve dieselbrandstof GTL „schoner verbrandt dan gewone diesel” en zo „minder uitstoot” oplevert. Volgens het bord zou dit „tot verbetering leiden van de luchtkwaliteit in de omgeving waar GTL wordt gebruikt”. Ook zou het reuzenrad, dat op GTL draaide, bijdragen aan het Verenigde Naties-ontwikkelingsdoel om „betaalbare, moderne en schonere energie in voldoende mate beschikbaar te maken voor iedereen”.

Lees ook: Shell boort meer olie en gas op ondanks klimaatbelofte

Volgens het College, dat zich onder andere beroept op de ‘brandstofranking personenauto’s’ van milieuorganisatie Natuur & Milieu, is het verschil in milieuvriendelijkheid tussen diesel en GTL verwaarloosbaar en droeg het rad dus niet bij aan de ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Het College beveelt Shell aan „om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken”. Shell blijft er in een reactie bij dat GTL beter is voor het milieu dan reguliere diesel omdat het voor een „een reductie van de uitstoot van fijnstof en stifstofoxiden” zou zorgen.

Geheimhoudingsverklaring

Generation Discover 2018 kwam al twee keer eerder in opspraak. Vorig jaar bleek dat kinderen die meededen aan het festival hun ouders een geheimhoudingsverklaring moesten laten tekenen. Eerder al spraken de gemeente Den Haag en andere instellingen zich al uit tegen het evenement omdat volgens hen olie- en gasbedrijf Shell en duurzaamheid niet goed samengaan.