Van wie is zo’n Facebookpagina eigenlijk?

Economie & recht Deze rubriek belicht elke week kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Ditmaal: civiel recht

Foto Muhaciov Artiom

Het bestuur van een dierenopvangorganisatie en een medewerkster lijken in goed overleg uit elkaar te gaan. Totdat blijkt dat de medewerkster de Facebookpagina ‘meeneemt’ die ze op naam van de dierenopvang aanmaakte. Na afloop van haar arbeidscontract verandert ze naam, inhoud en uiterlijk van de Facebookpagina. De medewerkster stelt dat zij recht heeft op de Facebookpagina en de bijna 10.000 volgers, aangezien zij de pagina vanuit haar persoonlijke Facebookaccount aanmaakte.

Het bestuur van de dierenopvangorganisatie stapt naar de rechtbank om het beheer over de pagina terug te krijgen. Op last van een dwangsom van 5.000 euro per dag eist het bestuur dat de oud-medewerkster de Facebookpagina in oorspronkelijke staat herstelt en het wachtwoord overdraagt.

Het bestuur erkent dat de oud-werkneemster de pagina vanuit haar eigen Facebookaccount is begonnen. Tegelijkertijd legt ze stukken over waaruit blijkt dat het beheer van de pagina in haar arbeidsovereenkomst was opgenomen en dat zij daarvoor wekelijks vier uur voor in het rooster kreeg toebedeeld.

De rechter kiest de zijde van de dierenopvangorganisatie. De rechter stelt dat een Facebookpagina alleen vanuit een persoonlijk account kan worden aangemaakt. En in beginsel kan degene die de pagina aanmaakt er ook aanspraak op maken, stelt de rechter. Maar dat ligt anders als degene dat voor of in opdracht van een ander heeft gedaan. Dat is volgens de rechter mede gezien de inhoud – (her)plaatsen van honden en informatie over dierverzorging – het geval. De oud-medewerkster moet de Facebookpagina ‘teruggeven’ en een dwangsom van maximaal 15.000 euro betalen als zij dat niet doet.

Uitspraak: ECLI:NL:RBGEL:2019:4651