Brieven

Brieven nrc.next 29/10/2019

Duidelijke taal (2)

Leve de vrijwilliger

In 2010 maakte ik deel uit van de Commissie Leesbaarheid in de gemeente Den Haag. Jaren eerder opgericht door toenmalig wethouder Bert van Alphen om informatie voor vooral ouderen in begrijpbaar Nederlands te schrijven. Dit was vrijwilligerswerk. Ambtenaren konden onze hulp inroepen om concept brieven en/of hele brochures te beoordelen. Er is gebruik van gemaakt tot het college wisselde. Wij zijn als commissie een zachte dood gestorven. Ik zou staatssecretaris Knops in overweging willen geven zijn miljoenen te besteden aan wat Frits Abrahams in zijn column (Brigade van drie miljoen , 25/10) voorstelt. Er zijn genoeg vrijwilligers met goede opleiding voor dit werk te vinden, dunkt mij.

Rellen Den Haag

Onderzoek bestaat wel

In zijn opiniestuk Protestgolf brengt kans op escalatie in Nederland (24/10) schrijft Tom Postmes dat er „merkwaardig genoeg nooit onderzoek is gedaan” naar de rellen in Den Haag in 2015 na de dood van Mitch Henriquez. „Het blijft dus gissen of er lessen zijn te trekken.”

Dat is onjuist: Arjen Boin (Universiteit Leiden) en Stavros Zouridis (Tilburg University) hebben in opdracht van de politie-eenheid Den Haag uitgebreid onderzoek gedaan met als doel om lessen te trekken uit deze crisis. Het resultaat is vastgelegd in het boek: Institutioneel crisis management. Een kritiek incident, sociale media dynamiek en de rellen in Den Haag. Uitg. The Crisis University Press. Op 1 oktober vorig jaar was dit rapport onderwerp van een conferentie waar ook de Haagse politietop bij aanwezig was.


mediasocioloog

Klimaat

En als we niets doen?

Met interesse heb ik het bericht gelezen over de waarschuwing van de GGD’s. (GGD’s waarschuwen voor gezondheidsrisico’s nieuwe energievormen, 22/10) Zoals daar zijn: windmolens, biomassa en warmtepompen. Prima dat zij van zich laten horen als gezondheidsrisico's zich aandienen. Dat is hun opdracht ook. Wat ik echter mis bij dit signaal zijn de gezondheidsrisico’s die we lopen als we géén klimaatmaatregelen nemen. En in het verlengde daarvan: dat risico’s, ook als het om gezondheid gaat, tegen elkaar worden afgewogen. Natuurlijk moeten we geen genoegen nemen met de schadelijke effecten van klimaatmaatregelen. Zelf denk ik hierbij vooral aan de risico’s van de inzet van biomassa, maar geluid kan ook als probleem worden ervaren. Het streven naar een beter klimaat moet hand in hand gaan met het, zoveel als mogelijk, terugdringen van vervelende of slechte neveneffecten. Het signaal dat de GGD nu afgeeft lijkt, hopelijk onbedoeld, eerder een steunbetuiging aan alle klimaatsceptici. Zij zullen deze waarschuwingen in grote dankbaarheid omarmen. Niets doen aan het door ons veroorzaakte klimaatprobleem is echter dodelijker dan alle vervelende neveneffecten van de klimaatmaatregelen bij elkaar.

Inkomen

Dat is geen ‘rondkomen’.

In de rubriek Spitsuur (‘Ik heb me nooit meer vermaakt dan nu’, 26/10) werd mijn oprechte medelijden gewekt bij de schamele 6.000 euro netto waar het beschreven stel van moet „rondkomen”. Of heb ik jullie cynische ondertoon gemist?

Correcties/aanvullingen

Verkeerde uitgever

Bij het artikel: Dood, als ik niet meer weet dat ik leef (26/10) van Henk Blanken stond een verkeerde uitgever van zijn boek vermeld. Zijn boek is uitgegeven door De Correspondent.

Verkeerde auteur

De auteur van de brief Hier walg ik dan weer van (28/10, p. 17) is niet R.J.A. Schouten, maar A. Looijen.