Kabinet trekt voorstel voor winstuitkering in ziekenhuiszorg in

Gezondheidszorg Minister Bruins (Medische Zorg, VVD) vindt de tijd niet rijp voor introductie van een dividenduitkering in de ziekenhuiszorg en trekt een wet van zijn VVD-voorganger in.

Private partijen mogen nu wel investeren in ziekenhuizen, maar geen winst uitkeren aan zichzelf
Private partijen mogen nu wel investeren in ziekenhuizen, maar geen winst uitkeren aan zichzelf Foto Lex van Lieshout / ANP.

Het kabinet zet na zeven jaar een streep door een wetsvoorstel dat winstuitkeringen in de ziekenhuiszorg mogelijk moest maken. Dat heeft minister voor Medische Zorg Bruno Bruins (VVD) aan de Eerste Kamer geschreven. Volgens Bruins is het „niet logisch” de wet nog in de senaat te behandelen, omdat het kabinet elders in de zorg juist werkt aan maatregelen „om excessieve winsten te voorkomen”.

Het wetsvoorstel dat nu wordt ingetrokken stond in het regeerakkoord van Rutte-II en komt uit de koker van oud-minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD). Zij wilde het voor ziekenhuizen en medisch specialisten mogelijk maken om winst te kunnen uitkeren aan aandeelhouders. Het zou voor potentiële geldschieters zo aantrekkelijker worden in de zorg te gaan investeren, wat weer gunstig zou kunnen zijn met het oog op de almaar stijgende zorgkosten.

De Tweede Kamer stemde in 2014 met het voorstel in, maar Schippers vroeg daarop de senaat de behandeling aan te houden omdat het destijds al onzeker was of daar een meerderheid voor de wet te vinden zou zijn.

Lees ook: Volgende halte: winst uitkeren in de zorg

Private partijen mogen nu al wel investeren in ziekenhuizen, maar zij mogen sinds het nieuwe zorgstelsel uit 2006 geen winst uitkeren aan zichzelf. Zo’n verbod geldt niet in andere domeinen van zorg, zoals bijvoorbeeld de wijkverpleging, kraamzorg en mondzorg. Juist in die sectoren wil het kabinet de dividenduitkering door zorgaanbieders aan banden leggen, schreef het kabinet voor de zomer aan de Tweede Kamer.

Plafond voor winst

Het kabinet wil voorwaarden aan zorgaanbieders gaan stellen voordat zij in bijvoorbeeld de thuiszorg winst mogen uitkeren. Daarbij kan het gaan om de financiële situatie van bedrijven en de kwaliteit van geleverde zorg. Ook studeren zij op een plafond aan de hoogte voor winstuitkeringen.

In het wetsvoorstel van Schippers zaten overigens ook voorwaarden aan een winstuitkering in de ziekenhuiszorg. Zo moesten instellingen die er gebruik van wilden maken een eigen vermogen hebben van minstens twintig procent van het balanstotaal, moest een instelling drie jaar op rij winst maken en moest een aandeelhouder ook al drie jaar aan boord zijn.

Maar in de ene zorgsector de regels rond de winstuitkering aanscherpen en tegelijk in andere sectoren een dividenduitkering mogelijk maken vindt het kabinet qua volgorde niet logisch. Bruins schrijft verder aan de Eerste Kamer dat „voordat een verruiming van de mogelijkheden voor dividenduitkering aan de orde kan zijn, eerst verdere verbeteringen moeten worden gerealiseerd in het inzicht in de kwaliteit van zorg”.