Sociale zekerheid

Veel WW’ers vinden baan

Sinds het begin van de economische crisis in 2008 zijn niet zo weinig mensen vanuit de WW in de bijstand beland als vorig jaar. Dat blijkt donderdag uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. De trend die in 2015 begon zet daarmee door. Waar in 2017 4,6 procent van de mensen na afloop van een WW-uitkering in de bijstand belandden, was dat vorig jaar nog maar 3,8 procent. In absolute aantallen ging het om 14.200 mensen. Waar er minder mensen aan het eind van hun WW-uitkering in de bijstand belandden, vonden juist meer mensen een baan. Volgens het UWV had in de eerste helft van vorig jaar 68 procent van de mensen uiterlijk een maand na het stoppen van de uitkering een betaalde baan. Dat is meer dan in de twee jaren daarvoor. (NRC)