Patiënten komen vaak niet te weten wie er in hun medische dossier neuzen

Privacy Mensen die behandeld zijn in een ziekenhuis of instelling voor geestelijke gezondheidszorg hebben grote moeite inzage te krijgen in hun medische dossier en in de informatie over wie in hun dossier heeft gekeken.

Ter illustratie. Een assistente in een dokterspraktijk in Haarlem. Foto Koen Suyk/ANP
Ter illustratie. Een assistente in een dokterspraktijk in Haarlem. Foto Koen Suyk/ANP

(Voormalige) patiënten stuiten vaak op onbegrip, onwil en zelfs tegenwerking bij pogingen inzage te krijgen in hun medische gegevens en, vooral, wie daar allemaal toegang toe hebben gehad. Dat blijkt uit onderzoek door NRC.

Deze krant sprak zes (oud)-patiënten en had inzage in hun correspondentie met in totaal meer dan tien zorginstellingen. Hun ervaringen waren eensluidend: het lukte niet of nauwelijks om de gewenste informatie te krijgen.

Artsen zijn verplicht loggegevens op te slaan: wie wanneer hoelang toegang heeft gehad tot het patiëntendossier, om welke reden er inzage was, of er informatie aan derden is verstrekt en welke wijzigingen in het dossier zijn aangebracht.

Patiënten hebben „in principe” recht op „een volledig logoverzicht”, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artsen, instellingen en hun klachtenfunctionarissen, met name in de geestelijke gezondheidszorg, blijken vaak niet te weten waar het over gaat. Ze verwarren loggegevens met inloggegevens en wachtwoorden, komen zonder motivatie alleen met een namenlijst van behandelaars of leveren helemaal niets. Ook zeggen instellingen regelmatig dat ze gevraagde data niet meer hebben vanwege een nieuw automatiseringssysteem. Zo blijkt in het Amsterdamse ziekenhuis VUmc jaren geen logging te zijn geweest op patiëntendossiers.

Het recht van patiënten op hun loggegevens is in verschillende wetten geformuleerd, en die formuleringen lijken met elkaar in tegenspraak te zijn. Zo kan het dat de instelling Rivierduinen (163 miljoen euro omzet) het recht op inzage überhaupt betwist, zo blijkt uit correspondentie met een (ex)-patiënt waarover NRC beschikt. Rivierduinen wil de data wel geven, maar eist een grondige reden waarom de man die informatie wil hebben.

Wie gluren er allemaal in mijn medische dossier? Pagina 14-17