Brieven

Brieven nrc.next 25/10/2019

Bombardement (2)

Het is geen verwijt

Als voormalig stafmedewerker van de aan Defensie gelieerde Stichting Maatschappij en Krijgsmacht betreur ik het dat (oud-)militairen de neiging blijven hebben om berichtgeving over burgerslachtoffers te interpreteren als een verwijt jegens de krijgsmacht. Op grond van mijn sociologisch onderzoek van destijds ben ik ervan overtuigd dat een grote meerderheid in ons land er (nog steeds) alleszins mee had kunnen leven als van Defensie-zijde destijds was verklaard dat in de voorbereiding van een aanval op die IS-munitiefabriek voorrang was gegeven aan het risico van collateral damage boven het risico van IS- aanslagen met behulp van die munitie. Onder voorwaarde dat politiek en krijgsmacht zorgvuldig omgaan met de wijze van invulling van militaire slagkracht wordt aan het bestaansrecht van de krijgsmacht in zeer brede kring niet getwijfeld.


via nrc.nl

Natuurbehoud

Tot de dood én daarna

Eindelijk is er een persoonlijk initiatief om een stuk natuur te bewaren en te bewaken voor de toekomst (Een graf op eigen landgoed, als verzet, 22/10). Het echtpaar Sanders wil op hun eigen landgoed begraven worden, zodat als iemand er in de toekomst wil bouwen dat, zo zeggen ze zelf, „over ons lijk” is. Ze nemen het nog geheel voor eigen rekening ook en dan nóg worden die mensen tegengewerkt?

Dementie

Laat de mensen bridgen

„Minister, maak er werk van”, schreven 67 zorgprofessionals in Laten we de duurste ziekte aanpakken – dementie (21/10). Zij willen investeringen om dementie te kunnen gaan voorkomen. Maar ouderen hebben niet alleen lichamelijke zorg nodig. Ouderen hebben te maken met allerlei vormen van verlies, waardoor eenzaamheid, ondervoeding en zelfverwaarlozing op de loer liggen. Prof. Jenny Gierveld riep op om te zorgen voor een „sociaal konvooi”. In mijn dagelijkse praktijk bij de BridgeBond, zie ik dat meer dan tien procent (>320.000) van de ouderen regelmatig bridgen, waarbij ze mentaal, sociaal en zelfs fysiek actief zijn met een bezigheid die hen cognitief blijft boeien én automatisch aan een sociaal konvooi helpt. Al ruim tien jaar vraagt de BridgeBond aandacht voor de maatschappelijke meerwaarde die bridgen voor ouderen heeft. En dat met slechts een pakje kaarten (2,20 euro), vier stoelen en een tafel als benodigdheden. Helaas valt bridge niet onder gezondheidszorg. Jammer, want wat zou er veel kunnen worden bereikt met gerichte ondersteuning. Natuurlijk zijn er meer activiteiten dan bridge die dit kunnen. Laat die minister en doe een oproep aan lokale welzijnsorganisaties (waaronder de gemeente) om – in samenspraak met ouderen – sociale activiteiten te organiseren. Niet omdat die zo gezond zijn, maar omdat samen dingen doen leuk is. Dát houdt ouderen uit de zorg.


Directeur BridgeBond

Jeugdzorg

Eerst een plan bedenken

In De jeugdzorg heeft te weinig geld en te weinig personeel(21/10) wordt melding gemaakt van de diversiteit van geldverslindende en personeel wegjagende verantwoordingssystemen. Natuurlijk blijft verantwoording nodig, maar het kan wel anders. De volgende voorwaarde kan een bijdrage zijn aan het voortbestaan van de zorg, zoals wij die kennen: zolang er geen veilige, passende én snelle vorm voor het afleggen van verantwoording is bedacht wordt een nieuwe regeling niet in het collectieve domein ingevoerd.


apotheker

Correcties/aanvullingen

Leonardo da Vinci

In het artikel Het duurst geveilde schilderij ooit vooralsnog niet in het Louvre te zien (24/10, p. 2) en in de recensie Leonardo was nieuwsgierig naar alles (24/10, p. C6-7) staat een verkeerd aantal aan Leonardo toegeschreven schilderijen op de expositie. Het zijn er tien, waarvan vijf uit de eigen collectie van het Louvre.