Ook in 2018 minder werklozen in bijstand beland

Volgens het UWV zijn sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008 niet zo weinig mensen vanuit de WW in de bijstand beland.

Het UWV is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de WW.
Het UWV is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de WW. Foto Jeroen Jumelet/ANP

Sinds het begin van de economische crisis in 2008 zijn niet zo weinig mensen vanuit de WW in de bijstand beland als vorig jaar. Dat blijkt donderdag uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. De trend die in 2015 begon zet daarmee door.

Waar in 2017 4,6 procent van de mensen na afloop van een WW-uitkering in de bijstand belandden, was dat vorig jaar nog maar 3,8 procent. In absolute aantallen ging het om 14.200 mensen.

Waar er minder mensen aan het eind van hun WW-uitkering in de bijstand belandden, vonden juist meer mensen een baan. Volgens het UWV had in de eerste helft van vorig jaar 68 procent van de mensen uiterlijk een maand na het stoppen van de uitkering een betaalde baan. Dat is meer dan in de twee jaren daarvoor. De redenen dat meer mensen een baan vinden, de economische groei en de daarmee samenhangende toename van het aantal vacatures, ziet het UWV.

Voor werkzoekenden van 55 jaar en ouder blijft het lastig een baan te vinden. Toch hebben ook meer mensen uit deze leeftijdscategorie in 2018 een baan gevonden: het aandeel mensen in deze groep met WW-uitkering dat afzakt naar de bijstand is verder afgenomen van 6,7 procent in 2017 naar 5,3 procent in 2018.

Verder laten de cijfers van het UWV grote verschillen per regio zien. In de regio’s Haaglanden, Drechtsteden en Groningen is het moeilijker voor werkzoekenden om een baan te vinden. Dit komt onder andere doordat in sommige gebieden de economie minder hard groeit, waardoor ook de groei van het aantal banen minder is.

In december 2018 hadden 254.480 mensen een WW-uitkering en 432.460 mensen een bijstandsuitkering, blijkt uit cijfers van het CBS.