Taalbrigade moet onbegrijpelijke overheidsteksten leesbaar maken

Taal Taalcoaches gaan gemeenten en provincies helpen duidelijker te communiceren. Zodat mensen ambtelijke brieven begrijpen.

Raymond Knops (staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stuurt taalcoaches naar gemeenten, provincies en andere overheidsorganisaties.
Raymond Knops (staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) stuurt taalcoaches naar gemeenten, provincies en andere overheidsorganisaties. Foto Remko de Waal

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stuurt tientallen taalcoaches naar gemeenten, provincies en andere overheidsorganisaties om hun communicatie met burgers te verbeteren. Staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) trekt drie miljoen euro uit voor de zogenoemde Direct Duidelijk Brigade.

Die brigade wordt gevormd door taalcoaches die het soms ondoorgrondelijk taalgebruik van ambtenaren tegen moeten gaan. Een willekeurig voorbeeld: in een brief aan inwoners van Den Haag over de „ambtshalve heffing van de afvalstoffenheffing” schrijft de directeur gemeentebelastingen: „Als de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing van de afvalstoffenheffing over de resterende maanden van dat heffingstijdvak, gelegen na de beëindiging van de belastingplicht.”

Zo’n tekst ligt nog ver af van het streven dat staatssecretaris Knops bij de lancering van de brigade formuleerde: “Wij willen ervoor zorgen dat mensen direct snappen waar brieven van de overheid over gaan”.

De taalbrigade die hiervoor moet zorgen bestaat nu uit vijftig mensen, volgend jaar moet dat aantal verdubbeld zijn. Het doel is om nog dit jaar de honderd overheidsbrieven, -formulieren, -folders en -websites die het meeste publiek bereiken te verbeteren.

Lees ook de column van Japke-d. Bouma, die Raymond Knops eerder dit jaar sprak over de campagne

Niet verplicht

Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken richten zeven werknemers zich op het project. Die bekijken ook de communicatie van het eigen departement. Andere overheden zijn niet verplicht om mee te doen. Volgens een woordvoerder gaat het er vooral om die „te enthousiasmeren” met „als doel helderdere overheidscommunicatie”. De bijbehorende website leert dat er voor de taalcoaches nog veel werk te verzetten is. Tot nu toe ondertekenden 18 van de 355 gemeenten de Direct Duidelijk-deal . Van de twaalf provincies doet tot op heden alleen Noord-Holland mee, van de eenentwintig waterschappen Schieland en de Krimpenerwaard.

De brigade is onderdeel van een grotere campagne voor ‘duidelijke taal’ van het ministerie en de Nederlandse Taalunie die in 2018 begon.