Interview

De fiets krijgt – langzaamaan – voorrang in Rotterdam

Verkeer De Rotterdamse raad stemde in met het fietsplan van het college. Auto’s moeten langzamer rijden, maar hoeven voorlopig nog geen ruimte te maken.

Rotterdam moet een echte fietsstad worden. Daarvoor ontwikkelde wethouder Judith Bokhove (GroenLinks) de Fietskoers 2025. Vorige week stemde de gemeenteraad in met haar plannen voor meer ruimte en veiligheid voor de tweewieler. Zo zijn er plannen voor een grote 30-km zone binnen de ring en een tijdelijk parkeerverbod bij scholen.

In 2025 moet binnen de ring een grote 30 km per uur-zone gelden. Is dat haalbaar?

„Als je kijkt naar andere steden is dat heel goed haalbaar. 30 kilometer per uur rijden maakt de wegen veel veiliger. Het is een duidelijk signaal dat we langzame verkeerssoorten belangrijk vinden.”

Rotterdam heeft meerdere vierbaanswegen binnen de ring. Komt er een herinrichting?

„Dit is een visie. We willen dat meer mensen gezond wonen en mobiel zijn. De komende jaren komen er duizenden mensen bij. De schaarse ruimte moeten we met meer mensen delen. Dat gaat het beste als we wandelen, fietsen of gebruik maken van het openbaar vervoer. Dat willen we stimuleren. Als de concessie is dat andere mensen dan met 30 km per uur met een auto door de straat rijden is dat een goede keuze, denk ik. Dat geldt niet voor heel Rotterdam, maar op plekken waar het heel druk is. Bijvoorbeeld in het centrum.”

Centrum? In de Fietskoers staat ‘binnen de ring’.

„Uiteindelijk binnen de ring, maar je begrijpt dat dat niet in een keer kan. Op de Coolsingel gebeurt het al. Hier wordt de adviessnelheid 30 kilometer per uur. Ik verwacht niet dat mensen daarover gaan klagen.

„We gaan heel goed kijken welke maatregel we waar nemen. Op sommige plekken liggen brede vrijliggende fietspaden. Daar is genoeg ruimte om te fietsen. Het gaat juist om delen waar dat in de knel komt. Bijvoorbeeld bij de Claes de Vrieselaan, Nieuwe Binnenweg. We zijn aan het experimenteren op de Hoogstraat. Deze was tweerichtingen en nu tijdelijk éénrichting met meer ruimte voor de fiets. Een simpele ingreep.”

Lees ook:
Een fietsenbank voor wie geen fiets kan betalen.

In de Fietskoers wordt ook gesproken over het verminderen van het aantal rijbanen op bijvoorbeeld de Blaak. Wanneer?

„Tijdens de voorjaarsnota gaan we kijken of daar mogelijkheden voor zijn. Als je kijkt op de Westblaak zie je overigens dat er al meer plek is voor groen, dat er parkeerplekken zijn weggehaald. Dat maakt het al aantrekkelijker om overheen te fietsen.”

Er liggen nog wel vier rijbanen.

„Nog wel, maar als Bas (Kurvers, wethouder bouwen, red.) wil verdichten kan dat alleen als er meer ruimte is.”

Ook de Boompjes en de Laan op Zuid worden genoemd als voorbeelden om het aantal rijstroken te verminderen. Wanneer gaat dat gebeuren?

„Het zijn voorbeelden. Hier zóu het kunnen. Soms moet je mensen met een experiment laten zien dat het mogelijk is. Daarom ben ik ook zo dol op het experiment op de Hoogstraat, daar laat je zien dat het kan; meer ruimte geven aan de fiets.

„Er is nog geen concreet plan om op de Boompjes te experimenteren.”

Waarom wordt die dan wel genoemd als voorbeeld?

„Het laat zien dat wij als stad keuzes durven te maken. En het laat ontwikkelaars zien wat mogelijk is. Wat zou je met zo’n straat kunnen doen als er meer ruimte over is? Daarnaast laat het onze prioriteit zien. We willen dat de stad bereikbaar is voor mensen die naar het centrum komen en het liefst in een parkeergarage gaan staan. We willen niet dat de stad een sluiproute is of dat mensen er onnodig rondrijden.”

In De Fietskoers staat ook: lagere parkeernormen en hogere parkeerkosten. Wordt parkeren duurder?

„Grappig dat die parkeerkosten in de Fietskoers staan. Vanaf volgend jaar wordt parkeren op straat duurder in de wijken rondom het centrum. Nu is dat 1,67 per uur en dat wordt 2,50. Het wordt voor bezoekers voordeliger om naar een parkeergarage in het centrum te rijden waar het tarief 2 euro per uur is. Zo ontlasten we de wijken.”

Waarmee gaat u het eerst aan de slag?

„Fietsparkeerplekken rond het Centraal Station. Daar komen dit jaar nog 700 bij. Later nog eens 500 tot 1.500. De grootste urgentie moeten we als eerste aanpakken. De raad wil ook dat we daar vaart mee maken.”

In het stuk staat; ‘in de jaren 2020 tot 2022 gaan we steviger inzetten op voorbereidingen op en realisatie van doorbraakprojecten’. Wat bedoelt u daarmee?

„De Coolsingel is een doorbraakproject. De ingreep daar zorgt voor een doorbraak omdat er op de hele as, dus ook bij de Schiekade en op het Hofplein minder verkeer komt. Hier kan je dus meer ruimte vrij maken voor de fiets. Het zou fijn zijn als dat ook op andere plekken kan.”

Wat zijn nog meer droomdoorbraakprojecten?

„Ik wil graag op de Meent een aantal maatregelen nemen, vooral vanwege de veiligheid. Wat ik ook belangrijk vind is een veilige schoolomgeving. Jij vraagt naar die grote straten, maar soms begint het klein. Ik zou het echt een doorbraak vinden als we schoolomgevingen autoluw kunnen krijgen. Met een inrijverbod tussen bijvoorbeeld 8.15 en 9.00 uur dwing je ouders verderop te parkeren en de laatste 200 meter te lopen. Zo maak je het veilig. Daarmee gaan we experimenteren in Bloemhof.”

Wilt u dat de binnenstad uiteindelijk autovrij wordt?

„Mijn eerste opdracht is om ervoor te zorgen dat er rustiger gereden wordt in de binnenstad en dat is al een hele uitdaging.”

Lees ook: Maastunnel dicht voor fietsers? Dan een goed alternatief graag.

De fietsplannen kosten 15 tot 20 miljoen euro per jaar. Is dat niet krap?

„We zullen niet alle straten op Coolsingelkwaliteit kunnen aanpakken. Het kan goedkoper. Als je de belijning aanpast kan je ook duidelijk laten zien wat de functie van de straat is. Bijvoorbeeld op de Hoogstraat of de Claes de Vrieselaan is meer ruimte ingetekend voor de fiets. Het enige dat het gekost heeft, is een streep.

Dat budget is nog niet rond toch?

„Een deel van het budget hebben we zelf gefaciliteerd (9 miljoen per jaar, red.) en een deel komt van andere instanties. Het rijk betaalt bijvoorbeeld 1.000 fietsplekken bij het Alexander station. Bij het CS komt co-financiering van NS en Prorail. MRDH helpt bij de doorgaande fietsroutes.’’

In de Fietskoers staat; We zijn voorbij de discussie autostad versus fietsstad. Deze week werd bekend gemaakt dat er een fietsveer komt tussen Noord en Zuid als de fietsbuis van de Maasstad dicht is. Had dat, als fietsstad, niet wat makkelijker kunnen gaan?

„Er waren plannen voor grote fietsbussen door de Maastunnel. Dat plan sorteerde voor op hoogwaardige OV door de Maastunnel. Eigenlijk was het een statement; ‘Ruim baan voor de fiets’. Door praktische bezwaren lukte dat uiteindelijk niet. Daarom komt er nu het beste alternatief; de fietsveer.”