Brieven

Brieven nrc.next 23/10/2019

Verkeersveiligheid

Miljarden nodig

In een brief in NRC over de zelfmoordpreventielijn (Een weinig actieve lobby, 21/10) schrijft Dan Cohen dat aan verkeersveiligheid miljarden besteed worden. Was dat maar waar! Ondanks dat dit nooit het geval is geweest, is verkeersveiligheid een van de meest succesvolle beleidsterreinen. Het aantal doden is gedaald van meer dan 3.000 begin jaren 70 naar minder dan 700 in 2018. Een daling van 80 procent, terwijl de mobiliteit enorm toenam. Dat het aantal doden de laatste jaren niet verder daalt, heeft alles te maken met politieke keuzen en – daardoor – gebrek aan geld. De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen bedragen inmiddels ruim 14 miljard euro per jaar. Er liggen talrijke effectieve, maatschappelijk rendabele maatregelen op uitvoering te wachten. Er zijn miljarden nodig om het aantal doden en gewonden wezenlijk omlaag te brengen. Het is goed te beseffen dat veel verkeersongevallen het gevolg zijn van een toevallige samenloop van omstandigheden. De overheid kan veel doen om die omstandigheden te beïnvloeden. Maar dat vergt wel politieke wil en geld.


emeritus hoogleraar verkeersveiligheid TU Delft

Armoede

Investeer in onderwijs

Met grote interesse las ik het artikel over de Nobelprijswinnaars (Werkt ontwikkelingshulp? Test het als medicijnen, 19/10). Hun bijdrage betreft het op experimentele basis stoelen van ontwikkelingshulp, in plaats van op louter theoretische modelmatige verwachtingen. Met name het onderzoek van Michael Kremer trok mijn aandacht, waarin hij overtuigend heeft aangetoond dat hogere salariëring voor leraren beter werkt voor goede schoolprestaties dan gratis schoolboeken.

Zou de Nederlandse regering hier geen lering uit moeten trekken? Zou de overheid het geld dat nu gemoeid is met de gratis verschaffing van schoolboeken, beter kunnen inzetten voor lerarensalarissen? Wat mij betreft is dit een puur retorische vraag.

Landbouw

Ook om het grondwater

Er is nóg een reden waarom de veestapel wel wat kleiner mag worden. Naast het stikstof speelt ook het grondwaterbeleid een rol. Het grondwaterniveau in Nederland wordt kunstmatig laag gehouden om onder andere de veehoudende boeren tegemoet te komen. Dit gaat niet alleen ten koste van de bodemkwaliteit (inklinken, verlies biodiversiteit), maar belangrijker nog, ook ten koste van een toekomstbestendig waterbeheer. Dat is van levensbelang voor iedereen.

Fraude

Zwarte lijst voor banken

Duizenden Nederlanders zijn door banken op verdenking van fraude op een zwarte lijst geplaatst. Ze krijgen nergens een bankrekening of hypotheek (Op de zwarte lijst van banken: in de financiële gevangenis, 19/10).

Wordt het niet tijd dat er naast een zwarte lijst van burgers ook een zwarte lijst van banken wordt gehanteerd? De fraude van onder meer Rabobank, ING en ABN Amro richt meer maatschappelijke schade aan, dan het vermeend onrechtmatig handelen van een beperkt aantal rekeninghouders. De crisis in 2008 is ook op het conto van de banken te schrijven. Hoeveel macht staan we deze tanende sector nog toe?

Correcties/aanvullingen

Joko Widodo

In het artikel Jokowi is speelbal in handen van de elite (22/10, p. 6) staat dat Joko Widodo eerder gouverneur was in Solo. Hij was daar burgemeester.