Roosterperikelen leiden tot ontslag hoogleraar

Economie & recht Deze rubriek belicht elke week kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Ditmaal: arbeidsrecht

Foto Ilvy Njiokoktjien

Onenigheid over roostering is aanleiding voor het ziekenhuis in Nijmegen om onderzoek te laten doen naar de leiding van een van de teams bij Verloskunde en Gynaecologie. Hoewel de leidinggevende „een geprezen wetenschapper met een goede academische reputatie” wordt genoemd, klinkt onder meer kritiek op zijn stijl van leidinggeven: de hoogleraar is onduidelijk in het geven van feedback, ontbeert zelfkritiek en trekt mensen voor. De hoogleraar voelt zich persoonlijk aangevallen, zegt zich niet te herkennen in de kritiek, en weerspreekt dat sprake is van onvrede.

Mediation en teamcoaching volgen, en er worden concrete afspraken gemaakt en verbeterpunten genoemd over zijn leidinggevende stijl. Maar de man voelt zich door teamleden verraden en tijdens een teamvergadering eind april escaleert de boel. Het team noemt de situatie daarna „onwerkbaar”. De man wordt na een time-out van twee weken op non-actief gesteld. Pogingen tot overplaatsing binnen het ziekenhuis leiden tot niets – de man wil alleen maar terug naar zijn ‘oude’ afdeling.

Daarop stapt het ziekenhuis naar de rechter voor ontbinding van het contract. De hoogleraaar voldoet immers niet meer aan de functie-eisen van een leidinggevende, en de arbeidsrelatie is inmiddels duurzaam verstoord. De rechter volgt die conclusie, want de man werkt onvoldoende mee aan verbetering. „Niet is gebleken dat er onredelijke eisen zijn gesteld” aan de man om zijn leidinggevende stijl aan te passen en te verbeteren. „Hij had zich daar naar te voegen.” Het ontslag gaat 1 december in. Omdat er in de cao afspraken zijn gemaakt over een voorziening bij ontslag, krijgt de hoogleraar geen transitievergoeding, maar een vergelijkbare vergoeding op basis van die cao.

Uitspraak: ECLI:NL:RBGEL:2019:4559