‘Nederland heeft beste pensioenstelsel’

Global Pension Index Nederland staat bovenaan in de internationale pensioenvergelijking die adviesbureau Mercer elk jaar publiceert.

Nederland heeft het beste pensioenstelsel ter wereld, ondanks de dreigende kortingen op de pensioenen. Dat staat in de Global Pension Index, die de pensioenstelsels van landen wereldwijd vergelijkt en ieder jaar wordt gepubliceerd door financieel adviesbureau Mercer. Net als vorig jaar staat Denemarken op nummer twee. Alleen de pensioenstelsels van Nederland en Denemarken krijgen een A-status van Mercer.

Vorig jaar kwam Nederland voor het eerst in zeven jaar weer op nummer één. Daarvoor had Denemarken het beste pensioenstelsel. De Global Pension Index vergelijkt de pensioenstelsels van 37 landen met elkaar en dekt daarmee zo’n 63 procent van de wereldbevolking.

De stelsels worden getoetst op toereikendheid, duurzaamheid en integriteit. Nederland scoort op toereikendheid 78,5 van de 100 punten, op duurzaamheid 78,3 en op integriteit 88,9. In totaal scoort Nederland 81 punten, 0,7 punten hoger dan vorig jaar.

Onderaan de index staan Thailand, Argentinië en Turkije met ongeveer 40 punten. In het buitenland wordt meestal één soort pensioenstelsel gebruikt. Vaak is dat het omslagstelsel. Daarbij betalen werkenden premie voor de gepensioneerden.

Het Nederlandse systeem is uniek met een combinatie van de AOW-uitkering (een omslagstelsel) en het aanvullende pensioen, dat werknemers tijdens hun loopbaan zelf bij elkaar sparen. Beide soorten pensioen hebben hun eigen kracht en zwakte: de AOW is gevoeliger voor vergrijzing, het aanvullende pensioen is kwetsbaarder bij een dalende rente en tegenvallende beurskoersen.

Pensioenakkoord

Na negen jaar discussie werd in juni een akkoord gesloten door kabinet, werkgevers en vakbonden om de houdbaarheid van de pensioenen te verbeteren tegen de achtergrond van een langere levensduur en vergrijzing. Het afgesproken nieuwe pensioenstelsel wordt nog nader uitgewerkt. Tegelijk dreigen lagere pensioenuitkeringen door de dalende rente. Omdat die zo laag is, moeten de fondsen meer geld in kas hebben om toekomstige uitkeringen te kunnen garanderen.

Om dit op te vangen, zal een aantal grote fondsen met een lage dekkingsgraad de pensioenen waarschijnlijk korten. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66) praat met de pensioensector over mogelijke versoepeling van de kortingsregels en doet daarover uiterlijk volgende maand verslag.

„Er is het afgelopen jaar veel te doen om het pensioenstelsel in Nederland”, aldus Marc Heemskerk, pensioenexpert bij Mercer Nederland. „Zeker nu het nieuwe akkoord er is en de nieuwe pensioenwet er aan zit te komen. We zijn kritisch, en dat is ook goed want alleen dan kun je de kwaliteit blijven borgen. Maar soms is het goed om door dit soort onderzoeken je zegeningen te koesteren en te beseffen dat we het wereldwijd gezien erg goed voor elkaar hebben.”