Brieven

Brieven 22/10/2019

Nederlandse bom

Slachtoffers voorkómen?

Nationale verontwaardiging allerwegen over burgerdoden ten gevolge van bombardementen door Nederlandse F-16’s (Nederlandse bom doodde 70 mensen, 18/10). Tot nu toe lees of hoor ik nergens hoeveel burgerdoden mogelijk zijn voorkomen door het ontploffen van ingrediënten voor bomgordels en soortgelijk terroristisch ‘gereedschap’. Moet een dergelijke schatting niet ook meegenomen worden, om deze sinistere balans op te maken?

JoJan Keuning Wageningen

Nederlandse bom (2)

Secundaire explosies

De kop Nederlandse bom doodde 70 mensen vrijdag was misleidend. Het was niet een Nederlandse bom die circa zeventig mensen doodde (en mogelijk nog meer), maar wel de (secundaire) explosie van de geniepig verborgen IS-bomfabriek met vier vrachtwagens vol explosieven.

A. Kolsteren Dongen

Nederlandse bom (3)

Oorlog is smerig

Het is tragisch dat door een Nederlandse bom in Irak zeventig mensen zijn omgekomen. De ophef heeft mij verbaasd. De risico’s, voor strijders én niet-strijders gedurende een oorlog, moeten toch ook bij NRC bekend zijn? Een schone oorlog, zonder burgerslachtoffers, heeft ook voor Nederland nooit bestaan. In de tijd van Nederlands-Indië niet, in Jemen niet en dus óók in Irak niet. Nu wordt deze Nederlandse F-16-actie uitgelicht alsof dit aantal slachtoffers een bijzonderheid zou zijn. De realiteit is dat wij parlement en kabinet toestemming hebben gegeven óók dit soort acties uit te voeren.

Ben J.J. Kalverboer Boxtel

Taal

Negatieve stereotypen

De zeventiende eeuw mag geen ‘Gouden Eeuw’ meer heten en vrouwen zijn niet meer ‘het zwakke geslacht’. Maar wat wel mag is het discrimineren van boeren. In de Nederlandse taal zijn tal van uitdrukkingen met de woorden ‘boer’ of ‘boeren’ die vrijwel zonder uitzondering een negatieve lading hebben. Enkele voorbeelden:

wat de boer niet kent, dat eet hij niet; boers; boerenbedrog; boerenhengst; boerenhufter; boerenkinkel; boerentrien. Een klein aantal voorbeelden van een zeer lange lijst uitdrukkingen. Het is duidelijk. Boeren zijn conservatief, weten zich niet te gedragen, zijn lomp en onbehouwen en kunnen niet nadenken.

Jacques de Vroomen Nijmegen

Bismarck

Oosten van Duitsland

In Wie Boris wil begrijpen moet bij Bismarck beginnen (15/10) wordt vermeld dat koning Wilhelm I Bismarck van „zijn Oost-Pruisische landgoed plukte”, toen hij hem riep tot het ambt van kanselier. Bismarck was wel een Pruisische Junker, maar bewoonde noch bezat een landgoed in Oost-Pruisen. Bismarck en zijn familie stamden van oudsher uit Schönhausen in de Altmark Brandenburg (in de tegenwoordige deelstaat Sachsen-Anhalt). Dat gebied maakte in de negentiende eeuw wel deel uit van het koninkrijk Pruisen, maar had niets van doen met Oost-Pruisen, het meest oostelijk gelegen gebied van Duitsland tussen Danzig en Königsberg.

Mr. C.R. Bredius Bloemendaal

Correcties/aanvullingen

Eetbare schil

In het artikel Is het gezond om de schillen van fruit te eten? (12/10, p. W12) werd ten onrechte de indruk gewekt dat er vitamine D in spinazie zit. In spinazie zit wel vitamine C, maar geen vitamine D.

Klimaatneutrale thee

„Aldi reageerde niet op vragen”, stond er in het artikel Klimaatneutrale thee, bestaat dat? (14/10, p. C4). Daaruit zou men kunnen afleiden dat Aldi niet met NRC wilde praten. Maar in dit geval reageerde Aldi niet op vragen van Oxfam Novib.

Suriname

In het Commentaar Epos van Indonesië en Suriname, verhaal dat verteld moet worden (10/10, p. 17) staat ten onrechte dat De Nieuwe Kerk voor de Grote Surinametentoonstelling voor 80 procent geput heeft uit objecten die aanwezig zijn in het Amsterdamse Tropenmuseum. In werkelijkheid waren de objecten uit tientallen museale collecties in Nederland en Suriname afkomstig.