Opinie

Bruin blad

Als ik bij mijn moeder aankom, staat ze bezorgd voor het raam en kijkt de tuin in.

Ze is haar werkzame leven juf geweest, maar heeft nooit veel op gehad met de natuur.

Ze vraagt of ik eens naar de boom wil kijken, hij ziet er slecht uit en de bladeren worden bruin.

Mam, zeg ik, het is herfst.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl