Opinie

Inbox van de redactie

Wat schreven de lezers deze week aan de redactie Opinie? Een indruk.

Zouden Nederlanders echt „vanzelfsprekende sympathie” voor Catalaanse afscheidingsgevoelens hebben omdat wij ook zelf ooit een akkefietje met Spanje hadden? Dat schreef Marcel Hulsewé, een Nederlandse ondernemer die al twintig jaar in Barcelona woont, in een opiniestuk (Catalaans nationalisme scheurt de samenleving, 8/10)? Staat Nederland überhaupt sympathiek tegenover een onafhankelijk Catalonië? Ik durf er mijn hand niet voor in de parrilla te steken. Maar Hulsewés stelling dat het idee van Spaanse onderdrukking „geraffineerde propaganda” van de Catalanen is, riep wel woede op (en geen bijval).

Een deel van de schrijvers, deels ook al lang in Barcelona e.o. woonachtig, jij-bakte hem dat hij zelf de negatieve stereotypen uit de Spaanse massamedia herhaalt. „De tweedeling strookt niet met het werkelijke leven in Catalonië”, aldus Steven van der Werff.

Vrijwel alle briefschrijvers storen zich aan „de mythe” dat Catalonië niet tweetalig zou zijn, althans aan Hulsewés kritiek op de Catalaanse regering die het Spaans op scholen geheel zou hebben uitgebannen, ondanks de wet die Spaans verplicht stelt voor een deel van de vakken. NRC had dit moeten checken, aldus een aantal schrijvers („kwaliteitskrant onwaardig”, „normaal reageer ik nooit”, „treurig” – het was een goede week voor onze brievenbingo). En ja, dat hadden we inderdaad kunnen en moeten doen. Dan hadden we ook ontdekt dat uit langjarig Europees onderzoek naar taalbeheersing (PISA) blijkt dat Catalaanse scholieren Spaans spreken op „een gelijkwaardig of hoger niveau dan de gemiddelde leerling in [de rest van] Spanje”.

Hoe dat komt, weten wij dan weer niet zeker, maar het is wel opvallend dat die tests zijn georganiseerd door Hulsewés verguisde Catalaanse ministerie van Onderwijs. Los daarvan, schrijft Jan Joosten in een brief die wij vrijdag plaatsten, „elke bezoeker van Catalonië kan vaststellen dat je met beide talen vrijwel overal terecht kunt”. Ik voorzie een redactie-uitje.

plv chef Opinie