Loongroei

AOW neemt door stijgende cao’s flink toe en compenseert pensioenkorting deels

Dit en komend jaar stijgt de AOW-uitkering sterker dan de afgelopen 21 jaar. Het totaalbedrag dat AOW-gerechtigden ontvangen zal in juli 2020 zijn toegenomen met 8,3 procent ten opzichte van eind 2018. Dat heeft het economisch bureau van ABN Amro berekend.

De AOW-uitkering voor alleenstaanden bedraagt nu 1228,28 euro bruto per maand. Per januari neemt dat dus toe met ruim 25 euro. ABN Amro verwacht per 1 januari een stijging van ongeveer 2,4 procent en per juli 2020 komt daar nog ruim 1 procent bovenop. Dat resulteert in de grootste stijging sinds de wijziging van de belastingwetten in 1998. De Sociale Verzekeringsbank maakt de definitieve stijging voor 1 januari bekend.

De verhoging van de AOW-uitkering wordt veroorzaakt door de loongroei, die dit jaar sneller gaat dan voorheen. Via het wettelijke minimumloon is de hoogte van de AOW-uitkering gekoppeld aan de cao-loonstijging. De verwachting is dat het wettelijke minimumloon zowel per 1 januari als per 1 juli 2020 met zo’n 1,3 procent stijgt.

AOW-gerechtigden profiteren ook van een meevaller die het kabinet heeft vastgelegd in het Belastingplan voor 2020. Die maatregel zou tot ruim 1 procent stijging van de AOW-uitkering leiden.

De te verwachten stijging van de uitkering is een opsteker voor gepensioneerden. Vorige maand bleek dat door de lage rentevoet de dekkingsgraad van de vier grote pensioenfondsen ruim onder de 100 procent ligt.

Volgens de huidige pensioenwetgeving lijkt het onvermijdelijk dat deze en andere fondsen volgend jaar al hun pensioenuitkeringen en pensioenrechten van werknemers moeten verlagen.

Minister Koolmees (Sociale Zaken, D66) is in gesprek met de pensioensector om tot een oplossing te komen die onnodige kortingen moet voorkomen. In november komt hij met een plan, beloofde hij woensdag aan de Tweede Kamer.