Ongevallenverzekering brandweer in het publiek belang

Economie & recht Deze rubriek belicht wekelijks kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week: fiscaal recht.

Foto Getty Images

Hij werkt als vrijwilliger bij de brandweer als hij in 2016 tijdens bluswerkzaamheden een ernstig ongeval krijgt. De man loopt blijvend letsel op aan zijn pols en rug en wordt gedeeltelijk en blijvend invalide verklaard. Hij krijgt op basis van gemaakte cao-afspraken, uit de ongevallenverzekering een letselschadevergoeding van ruim 32.000 euro uitgekeerd, maar daar wordt ruim 13.000 euro loonheffing van afgetrokken. Onterecht, vindt de man. De zaak komt voor de rechtbank Noord-Nederland. Daar draait het om de vraag of de schadevergoeding gezien moet worden als loon.

In beginsel wel, oordeelt de rechtbank, de vergoeding is immers een afspraak in de arbeidsovereenkomst. Maar er is sprake van „een uitzonderlijke situatie”, zoals bedoeld in andere jurisprudentie. De rechter wijst erop dat „vrijwilligers vaak de kern vormen van de veiligheidsregio, zonder menskracht is er geen inzet”, en dat de verzekering uitsluitend betrekking heeft op brandweertaken. Daarom gaat de rechter ervan uit dat met het afsluiten van die verzekering de werkgever niet zozeer de brandweerlieden wil belonen, maar vooral de aan haar opgedragen taak – het beschermen van het publiek – op het oog heeft. Oftewel: hier heeft de brandweer niet een ‘werkgeverspet’ op, maar behartigt zij het publieke belang. Dus valt de schadevergoeding niet onder loon. De ingehouden loonheffing moet worden terugbetaald.

Uitspraak: ECLI:NL:RBNNE:2019:3745

Uitspraak: httplink