Slob dreigt met stopzetting financiering Haga Lyceum

Ultimatum Minister Slob geeft het islamitische Haga Lyceum uit Amsterdam nog tot donderdag om een interim-bestuurder aan te stellen.

Het Rijk schort de financiering van het Cornelius Haga Lyceum op per 1 december 2019, tenzij de school binnen twee dagen een nieuwe bestuurder aanstelt. Dat heeft minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) dinsdag bekendgemaakt. Het Haga heeft niet volledig voldaan aan de aanwijzing die de minister de omstreden islamitische school gaf, zegt Slob. Hij had de Haga-leiding gelast per 14 oktober haar verantwoordelijkheden over te dragen aan een nieuw bestuur. De school droeg weliswaar een nieuwe bestuurder voor, maar formaliseerde de overdracht niet op tijd bij de Kamer van Koophandel (KvK), naar eigen zeggen omdat ze daarvoor de statuten eerst moet wijzigen.

Volgens Slob beroept het bestuur zich op „oneigenlijke argumenten”. Maar, zegt de minister, omdat de „administratieve belemmeringen” die de Haga-leiding aandraagt op „zeer korte termijn” te verhelpen zijn, geeft hij de bestuurders een laatste kans. Als de school voor donderdag 17 oktober 12.00 uur haar statuten wijzigt en de bestuursoverdracht voltooit, zou dat „tot aanpassing van het besluit kunnen leiden”. Slob wil dat het bestuur opstapt omdat de Inspectie van het Onderwijs in juli financieel wanbeheer en gebrekkig burgerschapsonderwijs op de school constateerde.

Schooldirecteur Soner Atasoy reageert geschrokken op het voornemen van Slob de financiering te stoppen: „Deze man is van God los.” De schooldirecteur kan de overdracht niet zo snel rond krijgen, houdt hij vol. „Slob draagt ons op de wet op drie plekken te breken: we moeten voorbijgaan aan de medezeggenschapsraad, de WMS [Wet medezeggenschap op scholen] en onze statuten.” Die laatste schrijven voor dat bestuurdersleden „belijdend moslim” zijn, maar de door het Haga voorgedragen bestuurder is dat niet. Om de statuten te wijzigen heeft de school zo’n zes weken nodig, schreef de medezeggenschapsraad maandag aan de minister.

Het Haga hoopte zo genoeg tijd te winnen om Slobs aanwijzing óf het kritische rapport van de Onderwijsinspectie dat daar aan ten grondslag lag bij de rechter onderuit te halen. Volgens de schoolleiding klopt er niets van dat rapport. Zo trof de registeraccountant van het Haga „geen financiële onrechtmatigheden” aan in de jaarrekening, in weerwil van de conclusies van de Inspectie. Op 11 november vecht Atasoy het rapport aan in de rechtbank. Ondanks dat Slob het bestuur maar twee dagen gunt om de statutenwijziging te regelen, zal de Haga-leiding die zaak dus nog wel kunnen voeren voordat de bekostiging wordt stopgezet.

Minister Slob wil de komende tijd samen met Amsterdam de leerlingen van het Haga op een andere school onderbrengen. De gemeente probeert daarom voor 1 december een „alternatief te vinden waarbij de leerlingen bij elkaar kunnen blijven”, zegt wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs, PvdA). Ze wil een plek zoeken waar „de islamitische identiteit van het onderwijs gewaarborgd blijft”. Het is de vraag of de kinderen daaraan mee zullen werken zolang Atasoy de school nog niet opgeeft. Vooralsnog zijn de leerlingen en hun ouders in overgrote meerderheid pal achter de uitgesproken schooldirecteur blijven staan.