Rotterdam wil torens van 250 meter in centrum bouwen

In hogere woontorens wil het college meer bewoners in de binnenstad huisvesten. Voorwaarde is dat torens op de begane grond bijdragen aan een levendig straatbeeld.

Als eerste stad van Nederland wil Rotterdam hoogbouw tot 250 meter in het centrum toestaan. Dat staat in de Hoogbouwvisie 2019 die bouwwethouder Bas Kurvers (VVD) deze woensdag heeft gepresenteerd. Er wordt nu een studie verricht naar de bouw van drie woontorens van ongeveer deze hoogte, volgens zijn woordvoerder.

Lees meer en bekijk een kaart over de uitbreiding van de hoogbouwzones in Rotterdam

De huidige ‘streefhoogte’ in de binnenstad van Rotterdam is nu nog 200 meter. Daarbuiten is de grens in principe 70 meter. Op dit moment wordt bij de Veerhaven in het centrum de Zalmhaven (215 meter) gebouwd die de hoogste toren van Nederland wordt. Verder zijn nog vier woontorens van ruim 100 tot 150 meter in aanbouw. Ook worden momenteel studies verricht naar 17 torens van 100 meter of hoger.

Feyenoord City

De bestaande hoogbouwzone in de binnenstad wordt uitgebreid met Pompenburg bij Hofplein en de omgeving van de Rijnhaven in Rotterdam-Zuid. Er komen in de stad ook drie nieuwe gebieden voor hoogbouw tot 150 meter bij. Het gaat hier om de (toekomstige) openbaar vervoers-knooppunten Feyenoord City, Hart van Zuid en de ‘Alexanderknoop’ in Rotterdam-Oost.

De vernieuwde Hoogbouwvisie – de huidige is in 2011 herzien – moet nog door de raad worden goedgekeurd. Wethouder Kurvers heeft eind vorig jaar bewust al de politieke discussie over het verhogen van de hoogbouw geopend. Het college wil de binnenstad ‘verdichten’ met onder meer woontorens. In heel Rotterdam zouden er tot 2040 in totaal 50.000 woningen bij moeten komen.

Als er vraag vanuit de markt is, moeten woontorens van meer dan 250 meter in de toekomst ook mogelijk worden, zei wethouder Kurvers eerder. Maar op de slappe kleigrond van Rotterdam lijkt hoger bouwen dan 300 meter technisch niet goed mogelijk, volgens de gemeente. Zulke hoge torens nemen op de grond ook veel ruimte in beslag en daarvoor is in de stad eigenlijk geen plek.

Spookwoningen

De Hoogbouwvisie 2019 stelt allerlei voorwaarden voor nieuwe hoogbouw. Zo mogen de onderste verdiepingen maar maximaal voor de helft met hoogbouw bebouwd worden om een echt ‘toreneffect’ te krijgen. Woontorens moeten op de begane grond bijdragen aan een levendig straatbeeld. De ‘plint’ van torens moet een mix van commerciële en maatschappelijke functies krijgen.

De gemeente wil ook anonimiteit in woontorens voorkomen en criminelen in zogenoemde spookwoningen weren. Het ontwerp moet voorkomen dat bewoners vanuit de parkeergarage ‘ongezien’ de lift kunnen pakken naar hun appartement. Oplossingen die genoemd worden zijn bijvoorbeeld transparante wanden, een centrale hal, collectieve ruimtes, camera’s en een huismeester.

De gemeente wil „vernieuwende maatregelen” voor het opwekken van duurzame energie in hoogbouw stimuleren. Door de hoogte zou windenergie een optie kunnen zijn, of bijvoorbeeld zonnepanelen in de zuidgevel, aldus de Hoogbouwvisie.

Er wordt gedacht aan gebruik van regenwater, geothermische energie en warmte- en koudeopslag. Centrale ‘afvalgrinders’ zouden gebruikt kunnen worden om verzameld GFE-afval (groenten-, fruit- en etensresten) om te zetten in groene energie.