De Partij voor de Dieren gooit zijn eigen voorzitter uit de partij | VVD weifelt over Syrië

De Haagse Stemming Met Sebastiaan Wolswinkel, Carola Schouten en Cora van Nieuwenhuizen. Ook elke ochtend De Haagse Stemming in je inbox? Schrijf je in!

Zijn kritische houding over de koers van de Partij voor de Dieren is voorzitter Sebastiaan Wolswinkel duur komen te staan: de partijtop heeft hem geroyeerd. De boeren trekken opnieuw op naar Den Haag. En niet alle VVD’ers blijken verzot op Corendon.

NESTBEVUILERS: Hij legde “stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neer” en uitte “persoonlijke opvattingen” in de media. Dat maakte partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel zo ongeliefd bij de top van de Partij voor de Dieren dat hij gisteren is geroyeerd en uit zijn functie is gezet. Wolswinkel (25) werd eerder dit jaar door de leden tot voorzitter gekozen: het was de eerste keer dat een niet-officiële kandidaat zich verkiesbaar stelde. Sindsdien wilde het nooit echt boteren. Wolswinkel gaf openlijk interviews, liet zich uit over het vertrek van Femke Merel van Kooten uit de partij, beaamde haar kritiek op de gebrekkige aandacht voor ‘mensendingen’ en pleitte voor meer democratie binnen de gelederen. Daar was de partijtop – de kleine kring rond veteranen als Marianne Thieme en Nico Koffeman – niet van gediend. “ We hebben hem vele kansen gegeven”, heet het nu bij Wolswinkels’ tijdelijke opvolger, Ruud van der Velden. “Maar die heeft hij niet opgepakt”.

BOERENBOOSHEID: Heb je geen krimp gegeven tegenover een plein vol boze boeren, moet je alsnog overstag. Dat is het lot van de provincies die hun stikstofbeleid de afgelopen dagen níet aanpasten. De vier coalitiepartijen in Den Haag laten namelijk weten dat zij het onwenselijk vinden als de provinciale stikstofplannen onderling verschillen of afwijken van het kabinetsbeleid dat minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie) eerder deze maand aankondigde. Dat is een duidelijke afwijzing van de strengere stikstofaanpak die de provincies vervolgens kozen. “Niet de overheid, maar de boeren hebben de regie”, concludeert hoogleraar Marcel Boogers.

Vroeg opstaan tegen Den Haag: Het belooft intussen een drukke nieuwe protestdag te worden. Vanochtend vroeg zorgde een nieuwe lading tractoren, ‘de tanks van de stikstofrevolte’, alweer voor files op snelwegen. Om zeven uur waren al vijftien boeren staandegehouden in Den Haag. De meeste actievoerders willen vandaag eerst langs De Bilt, om te protesteren tegen de methodes van het RIVM die zij als oneerlijk beschouwen. Vanaf 11.30 uur zetten ze koers naar Den Haag, waar ze het Binnenhof willen bezetten. Vorige week konden ze probleemloos oprukken naar het hart van de stad. Maar vandaag worden ze opgewacht door barricades van Defensie – en een nuchtere nieuwe burgemeester.

Meten is weten: Het RIVM, dat wel vaker onder vuur lag, heeft er inmiddels een dagtaak aan zijn rekenmethoden te verdedigen. Daar is ook wel wat op aan te merken: er zijn vrij weinig meetpunten en de onzekerheidsmarges zijn hoog, waardoor met name lokaal de data kan afwijken. Maar bij de eindconclusies van het instituut – dat de landbouw de belangrijkste verantwoordelijke is voor de stikstofneerslag – is van die onzekerheid geen sprake. Al zijn sommige boeren het daar “gewoon echt niet mee eens”.

Boerenpartij: De uitdaging van elk protest is het overstijgen van een dagje Malieveld en te beklijven op de Haagse agenda. De eerste poging om de boerenstem politiek te verzilveren is nu een feit: Caroline van der Plas, zelf geen boer, wil met haar BoerenBurgerBeweging het boerengeluid op het Binnenhof gaan vertegenwoordigen. NRC-journalist Karel Smouter sprak met haar en vertelt ook over de ambities van de boeren in Vandaag, de dagelijkse podcast van NRC. Het doel: “We willen niet één dag op het Binnenhof aanwezig zijn, maar elke dag.”

CORENDON VAN NIEUWENHUIZEN: Corendon-reizigers zijn heilig voor de VVD als het op sancties tegen Turkije aankomt, bleek afgelopen week. Maar als het over extra vluchten naar de zon gaat, mogen Corendon en andere vakantievliegers van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) achteraan de rij aansluiten. Van Nieuwenhuizen wil dat Schiphol zijn groeiruimte gunt aan verre bestemmingen, niet aan Turkse of Spaanse kustplaatsen. Het is een van de plannen in de nog ongepubliceerde Luchtvaartnota, meldt de Volkskrant. Ook in de nota: de minister ziet niets in plannen voor een ‘Schiphol op zee’.

VACCINATIETWIST: Hoe ver moet je gaan om het gevaar van een ongevaccineerde bevolking te beperken? Vorige week besloot het kabinet al dat vaccinaties in de kinderopvang niet verplicht worden voordat de vaccinatiegraad door een ondergrens is gezakt, en die is nog niet vastgesteld. D66 deed alvast een stap vooruit en wil dat kinderdagverblijven dan in elk geval kunnen beslissen niet-ingeënte kinderen te weigeren. Nu doen sommige verblijven dat al, maar vrezen ze vaak nog juridische consequenties. Het D66-plan om dat te veranderen, krijgt wél steun in de Tweede Kamer. SP en VVD werken ondertussen door aan een wet om het vaccineren in de kinderopvang alsnog te verplichten.

SYRIËSTRATEGIE: Nee, er was echt geen draai, bezower de VVD. De partij vindt nog steeds dat IS-kinderen niet moeten worden teruggehaald, al zei Kamerlid Dilan Yesilgöz maandag bij Pauw iets anders. Het kan bijna niet anders of de VVD wordt vanavond het mikpunt bij het grote Syriëdebat in de Tweede Kamer: Mark Rutte (VVD) zei als premier al dat hij Syriëgangers liever zag sneuvelen dan terugkeren, minister Stef Blok (VVD) trapt op de rem en ook de VVD-Kamerfractie heeft het moeilijk zijn standpunt over Nederlandse jihadisten en hun gezinnen vol te houden. Alle drie zullen ze zich vanavond moeten verdedigen.

BRIEF VOOR DE KONING: Ruttiaans, anders kun je de manier waarop de premier het inkomen van de koning verdedigt niet noemen. Diens beloning blijkt namelijk veel hoger uit te vallen dan in de officiële papieren staat. Vroeger kreeg koning Willem-Alexander bovenop zijn salaris (9 ton per jaar) een soort onkostenvergoeding, bedoeld voor zaken als personeelsuitgaven en paleisonderhoud. Maar die vergoeding is inmiddels opgelopen tot bijna 5 miljoen euro en heeft sinds een aantal jaar geen enkele onderbouwing meer nodig, zag NRC. Dat extraatje voor de koning is het gevolg van een subtiele wetswijziging die stilzwijgend is doorgevoerd. Of, zoals Rutte het in een brief aan de Tweede Kamer verwoordt, “bezegeld en expliciet geformaliseerd door een technische actualisering van de Wet financieel statuut van het koninklijk huis”.

QUOTE VAN DE DAG:

“Inleveren!”

Khadija Arib duldt geen rinkelende telelefoons in de Tweede Kamer, ook niet van Bram van Ojik (GroenLinks). Hij moest zijn mobieltje afstaan aan de Kamervoorzitter.