Rijk stopt financiering Haga als school niet binnen twee dagen bestuurder aanstelt

Minister Slob geeft de islamitische middelbare school uit Amsterdam tot donderdag een laatste kans om haar statuten te wijzigen en de aanstelling van de interim-bestuurder te formaliseren.

Leerlingen tijdens een pauze op het Cornelius Haga Lyceum.
Leerlingen tijdens een pauze op het Cornelius Haga Lyceum. Foto David van Dam

Het Rijk schort de financiering van het Cornelius Haga Lyceum op per 1 december 2019, tenzij de school binnen twee dagen een nieuwe bestuurder aanstelt. Dat heeft minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) dinsdag bekendgemaakt. Het Haga heeft niet volledig voldaan aan de aanwijzing die de minister de omstreden islamitische school gaf, zegt Slob. Hij had de Haga-leiding gelast per 14 oktober haar verantwoordelijkheden over te dragen aan een nieuw bestuur. De school droeg weliswaar een nieuwe bestuurder voor, maar formaliseerde de overdracht niet op tijd bij de Kamer van Koophandel (KvK), naar eigen zeggen omdat ze daarvoor de statuten eerst moet wijzigen.

Volgens Slob beroept het bestuur zich op „oneigenlijke argumenten”. Maar, zegt de minister, omdat de „administratieve belemmeringen” die de Haga-leiding aandraagt op „zeer korte termijn” te verhelpen zijn, geeft hij de bestuurders een laatste kans. Als de school voor donderdag 17 oktober 12.00 uur haar statuten wijzigt en de bestuursoverdracht voltooit zou dat „tot aanpassing van het besluit kunnen leiden”. Slob wil dat het huidige bestuur opstapt omdat de Inspectie van het Onderwijs in juli financieel wanbeheer en gebrekkig burgerschapsonderwijs op de school constateerde.

„Deze man is van God los”, reageert Soner Atasoy op het voornemen van de ChristenUnie-minister om de financiering te stoppen. De schooldirecteur kan de overdracht niet zo snel rond krijgen, houdt hij vol. „Slob draagt ons op de wet op drie plekken te breken: we moeten voorbijgaan aan de medezeggenschapsraad, de WMS [Wet medezeggenschap op scholen] en onze statuten.” Die laatste schrijven voor dat bestuurdersleden „belijdend moslim” zijn, maar de door het Haga voorgedragen bestuurder is dat niet. Om de statuten te wijzigen heeft de school zo’n zes weken nodig, schreef de medezeggenschapsraad maandag aan de minister.

Het Haga hoopte zo genoeg tijd te winnen om Slobs aanwijzing óf het zeer kritische rapport van de Onderwijsinspectie dat daar aan ten grondslag slag bij de rechter onderuit te halen. Volgens de schoolleiding klopt er namelijk niets van dat rapport. Zo trof de registeraccountant van het Haga „geen financiële onrechtmatigheden” aan in de schools jaarrekening, in weerwil van de conclusies van de Inspectie. Op 11 november vecht Atasoy het rapport aan in de rechtbank. Ondanks dat Slob het bestuur maar twee dagen gunt om de statutenwijziging te regelen, zal de Haga-leiding die zaak dus nog wel kunnen voeren voordat de bekostiging wordt stopgezet.

Lees ook dit artikel over het inspectierapport over het Haga: Wél financieel wanbeheer, geen salafisme

Overplaatsen leerlingen

Minister Slob wil de komende tijd samen met Amsterdam de leerlingen van het Haga op een andere school onderbrengen. De gemeente probeert daarom voor 1 december een „alternatief te vinden waarbij de leerlingen bij elkaar kunnen blijven”, zegt wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs, PvdA) dinsdag. Ze wil een plek zoeken waar „de islamitische identiteit van het onderwijs gewaarborgd blijft”. Het is echter de vraag of de kinderen daaraan mee zullen werken zolang Atasoy de school nog niet opgeeft. Vooralsnog zijn de leerlingen en hun ouders in overgrote meerderheid pal achter de uitgesproken schooldirecteur blijven staan.

Volgens Moorman is de gemeente wettelijk niet langer verplicht in de huisvesting te voorzien op het moment dat de rijksfinanciering wordt stopgezet. Het zou de eerste keer zijn dat een minister een middelbare school een aanwijzing geeft en diens rijksfinanciering opschort omdat de opdracht niet is opgevolgd. Hoe de komende maanden eruit zullen zien als Atasoy de bestuursoverdracht niet voor donderdag voltooit, is dan ook nog niet duidelijk.

Wel helder is dat, met het aangekondigde opschorten van de financiering, een einde aan de ruim zeven maanden durende Haga-soap weer een stapje dichterbij is gekomen. In november dienen nog twee rechtszaken, maar als het Haga het niet lukt om Slobs aanwijzing óf het rapport van de Inspectie onderuit te halen, lijken de mogelijkheden van Atasoy op. Dan rest hem ogenschijnlijk slechts nog met eigen - mogelijk buitenlandse - financiering verder te gaan als een privéschool, zoals hij eerder zei te zullen doen in het geval van bevriezing van de rijksfinanciering.

Luister ook naar deze aflevering van onze podcastserie NRC Vandaag: Binnen de muren van het Haga Lyceum
U kunt zich ook abonneren via Apple Podcasts, Stitcher, Spotify, Castbox of RSS.