Opinie

Haal de kinderen terug uit Syrië, zij hebben hulp nodig

Syrië Nederlandse kinderen in Syrische kampen verdienen bescherming, zij zijn geen ‘uitreizigers’ maar slachtoffer, schrijft .
Vrouwen uit voormalig IS-gebied in het kamp Al-Hol, maart 2019
Vrouwen uit voormalig IS-gebied in het kamp Al-Hol, maart 2019 Foto Maya Alleruzzo/AP

In de afgelopen week is de situatie van Nederlandse kinderen in de Syrische kampen ernstig verslechterd. Er wordt een nieuwe oorlog rond deze kinderen uitgevochten. De kinderen moeten daar weggehaald worden voor het te laat is.

Dat de situatie van de kinderen in de kampen al dramatisch was voor de recente ontwikkelingen, blijkt uit het onderzoek van een team van Belgische onderzoekers onder leiding van prof. Gerrit Loots. Deze artsen en psychologen bezochten deze zomer met de Waalse Kinderombudsman drie kampen in het noorden van Syrië. Het team deed onderzoek naar de fysieke en mentale ontwikkeling van Belgische kinderen in de kampen. Ze zagen tientallen kinderen in de leeftijd tussen de nul en twaalf jaar. Hun bevindingen waren ontluisterend.

De meeste Belgische kinderen die zij onderzochten hebben fysieke problemen. Ze zijn chronisch ondervoed en hebben luizen en chronische diarree. Chronische ondervoeding heeft gevolgen voor de fysieke ontwikkeling en voor de cognitieve ontwikkeling van de kinderen – blijvende onomkeerbare achterstanden die ze niet meer inhalen.

Verschillende Belgische kinderen hebben verminkingen en amputaties, niet geheelde wonden en niet of niet goed behandelde botbreuken. De meeste kinderen hebben door aanslagen metaalsplinters in hun lijf, voelbaar onder hun huid.

Lees ook: VVD-Kamerlid: terugkeer IS-kinderen zonder ouders bespreekbaar

Onder-stimulatie

Naast fysieke gebreken en achterstanden hebben de kinderen ontwikkelingsachterstanden door onder-stimulatie en psychologische stress. Ze gaan niet naar school en de spanningen in de kampen zijn toegenomen sinds een toestroom van IS-sympathisanten.

In de kampen is te weinig voedsel en er is sprake van geweld, terreur en intimidatie. Kinderen die in dergelijke omstandigheden opgroeien, ervaren ontberingen, extreme onveiligheid en ontwikkelen trauma’s.

De Nederlandse en de Belgische kinderen verblijven in dezelfde kampen onder dezelfde vreselijke omstandigheden. Hoe langer ze hieraan blootgesteld worden, hoe groter kans dat de schade die hen wordt toegebracht onomkeerbaar en onherstelbaar is. Schade aan hun lijf, schade aan hun cognitieve ontwikkeling, schade aan hun gevoel, hun sociaal, emotioneel en moreel functioneren.

Als Kinderombudsman is het mijn wettelijke taak er op toe te zien dat kinderrechten worden nageleefd en om de Nederlandse regering en het parlement gevraagd en ongevraagd te adviseren als er sprake is van schendingen van kinderrechten. Dit geldt voor kinderen die op Nederlands grondgebied opgroeien én voor kinderen met een Nederlandse nationaliteit of een Nederlandse link die in een gebied verblijven waar officieel gezag ontbreekt. Juist ook daar waar niemand erop toeziet dat kinderrechten gewaarborgd worden.

De rechten van de kinderen die in Syrische kampen verblijven worden ernstig geschonden. Hoe langer deze schendingen doorgaan, hoe meer deze kinderen voor het leven getekend zullen zijn. En hoe groter ook de mogelijke bedreiging die van hen uitgaat bij terugkeer op Nederlands grondgebied. Zeker als dit ongecontroleerd gebeurt en de kinderen niet de juiste ondersteuning en begeleiding krijgen bij terugkeer.

Lees ook: Haags ongemak over IS-strijders

Kinderrechtenverdrag

Kinderen reizen niet uit. Kinderen sluiten zich niet aan bij terroristische organisaties. Kinderen voeren geen oorlog. Kinderen zijn voor hun ontwikkeling en perspectief afhankelijk van volwassenen.

Ik ben mij bewust van de zeer ingewikkelde context waarbinnen Nederland, en ook andere Europese landen, in Syrië moeten opereren. Maar als ouders hun kinderen niet beschermen, moet de overheid dit doen. Dit is afgesproken in het VN-Kinderrechtenverdrag, waar Nederland zich aan verbonden heeft.

De Nederlandse overheid moet zijn verantwoordelijkheid nemen en de kinderen in Syrisch gebied beschermen en terughalen. Deze kinderen verdienen het dat wij hen als slachtoffer beschouwen en behandelen en wij hen helpen om te genezen van het kwaad dat hen is aangedaan.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.