Opinie

Doelgroep

Het zal 1983 zijn geweest. Ik begeleidde atheneum 4 naar Hilversum, waar tv-programma Toppop zou worden opgenomen. Nadat ik enige tijd beneden in de opnamestudio had rondgekeken, kwam er iemand van de organisatie met de mededeling dat ik naar boven moest. Ik behoorde volgens hem niet tot de doelgroep. Terwijl ik boven door een raam naar mijn leerlingen in de studio stond te kijken, kwam er een man van mijn leeftijd naast me staan. Op mijn vraag of hij ook niet tot de doelgroep behoorde, vertelde hij breed lachend dat hij de zanger van De Dijk was, die zo ging optreden.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl