Brieven

Brieven NRC Handelsblad 15/10/2019

Turkse inval

Trump heeft gelijk

Ik geloof zowaar dat ik het een keer eens ben met president Trump. Terugtrekking van Amerikaanse troepen uit het noorden van Syrië doet ongelooflijk veel pijn, bij vele partijen. En de manier waarop, verdient geen schoonheidsprijs. Maar als je wéét dat de kans op succes van inzet van militairen zo goed als nul is, hoeveel doden en dollars blijf je dan vergieten? Trump draait een verkeerde beslissing van Obama terug, die leidde tot ‘endless wars’ en jarenlang halfslachtig beleid (Acht jaar westerse chaos in Syrië, 12/10).

De situatie in Syrië is ongemeen complex. Terugtrekking is een hard gelag als je de beelden uit Syrië ziet. Ik hoor wel beweren dat we dit niet kunnen laten gebeuren, ‘het is humanitair een ramp’. Dat is zo. Maar westerse bemoeienis verergert het.

Politiek

Partijtop bepaalt

In Ben je minister. Zit je in die hoge toren. Blijkt dat jij de beslissingen niet neemt (12/10) beschrijft Tom-Jan Meeus dat in het kabinet-Rutte III ministers klagen over machtsverlies en rolverwarring. De vier fractievoorzitters van de coalitiepartijen domineren het maandagse coalitieoverleg met de top van het kabinet en bepalen het beleid.

Deze situatie is een gevolg van de gegroeide en gedoogde macht van de partijelites, die bepalen wie op de kandidatenlijsten komen en wie tot het kabinet toetreden. Deze Heeren van de Consensus bepalen op basis van het tellen tot 76 de inhoud van het regeerakkoord en blijven als pseudo-kabinet op maandagochtend aan de knoppen draaien. Tegenspraak leidt tot exclusie.

Als de Tweede Kamer dit gedoogt, marginaliseert zij zichzelf.

Pabo

Geen lagere eisen leraar

We hebben een enorm tekort aan leraren in het basisonderwijs. Om de er meer te krijgen, worden de toelatingstoetsen voor de pabo afgeschaft. Briefschrijver José Groen vindt dat Een vreemde reflex (12/10): als je geen geschikte mensen kunt vinden voor het onderwijs, verlaag je gewoon de toegangseisen. Maar dat is niet wat er gebeurt. Niet de toegangseisen tot het onderwijs worden verlaagd, de toegangseisen (drempels) tot de opleiding voor onderwijsgevenden worden weggenomen. De instroom op de opleiding wordt groter. Meer potentiële studenten krijgen de kans de opleiding te doen. Ook van die studenten, die de toelatingstoetsen niet gehaald zouden hebben, kunnen en zullen er studenten de pabo succesvol afronden. Wat leidt tot een grotere groep nieuwe basisschoolleraren. Goed idee.

Nachttreinen

Eerlijke vergelijking?

In Gaan slapen in Amsterdam, wakker worden in Wenen (11/10) lees ik dat het Kenniscentrum voor Mobiliteit 180.000 reizigers verwacht voor nachttreinen tussen Amsterdam en Wenen en Innsbruck, terwijl er, voegt de auteur toe, 1,2 miljoen mensen het vliegtuig nemen. Deze vergelijking klopt niet. De vliegreizigers zullen toch niet ’s nachts vliegen. En de nachttrein is niet de enige treinverbinding naar deze steden.