Teamchef politie niet meer welkom in Den Haag

Politie Den Haag Fatima Aboulouafa kan niet terugkeren bij haar eenheid. Ze werd naar huis gestuurd nadat ze kritiek uitte over misstanden binnen de organisatie.

Foto Roger Cremers

Fatima Aboulouafa, de politieagent die deze zomer voor het eerst publiekelijk melding maakte van discriminatie en machtsmisbruik binnen de politie, is niet langer welkom in de eenheid Den Haag. Aboulouafa, teamchef van de politie Leiden, heeft deze maandag van Paul van Musscher – hoogste baas van de politie in de eenheid Den Haag – persoonlijk te horen gekregen dat ze onvoldoende vertrouwen krijgt van een tiental leidinggevenden in de eenheid, waar Leiden onder valt.

Vorige maand werd Aboulouafa al naar huis gestuurd omdat haar kritiek op de politieorganisatie te veel spanningen veroorzaakte bij tien andere eenheidschefs in de regio. Liesbeth Huyzer, lid van de korpsleiding, zette Aboulouafa naar eigen zeggen „op pauze” en beloofde te werken aan een „duurzame oplossing” voor deze kwestie.

De maatregel tegen Aboulouafa is een pijnlijke stap voor de Nationale Politie die zegt diversiteit heel belangrijk te vinden. Korpschef Erik Akerboom schreef vorige week nog in een blog op het intranet van de politie dat er voor pesten, discriminatie en intimidatie in het korps geen plaats is. „We moeten er met elkaar voor zorgen dat iedereen zich veilig voelt en dat we collega’s voor wie dat niet zo is helpen.”

Lees ook: Ik hoop dat Aboulouafa de weg van de meeste weerstand kiest

‘Falend leiderschap’

In een interview met NRC begin deze maand zei Aboulouafa dat ze vastbesloten was bij de politie te blijven. „Ik hoop dat ik samen met vele goede collega’s de rotte appels de organisatie uit kan werken.” Ook nu blijkt dat ze niet bij de eenheid Den Haag mag blijven, wil ze voor de politie werken. „Tuurlijk, ik geef niet op.” Aboulouafa heeft maandag in het gesprek met haar baas een appel gedaan op zijn leiderschap, zegt ze, om op te treden tegen de misstanden. „Maar hij heeft daar geen gehoor aan gegeven. Dat is een voorbeeld van falend leiderschap.” De politie heeft nog geen poging ondernomen een nieuwe werkplek voor haar te vinden, zegt Aboulouafa. Een woordvoerder van de politie Den Haag zegt in een reactie dat de Korpsleiding „de komende tijd” blijft zoeken naar een oplossing „buiten de eenheid Den Haag”.

Begin dit jaar startte het team Veiligheid Integriteit en Klachten van de Haagse politie een intern onderzoek naar misstanden binnen het basisteam Hoefkade in de Schilderswijk. Uit het onderzoek bleek dat er sprake was van ernstige discriminatie, geweld, ongewenste omgangsvormen en groepscultuur onder politieagenten. Op het bureau zou „een opeenstapeling van onwenselijke gedragingen” plaatsvinden. Zo zou een groepje agenten hebben geopereerd onder de naam ‘Marokkanenverdelgers’. De teamleiding heeft geschrokken gereageerd op het onderzoek. Naar vier mannelijke agenten is op basis van de bevindingen een disciplinair onderzoek gestart.