Minister akkoord met bestuurder Haga Lyceum, maar wil KvK-inschrijving

Cornelius Haga Lyceum Met de goedkeuring heeft de omstreden islamitische middelbare school de eerste stap gezet om te voldoen aan de aanwijzing van de minister. De aanstelling is echter nog niet rond.

Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam.
Het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Foto Olivier Middendorp

Onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) is „onder voorwaarden” akkoord met het voorstel voor een nieuwe bestuurder dat het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum op 30 september deed. Dat blijkt uit een brief van de minister die NRC heeft ingezien. Volgens minister Slob beschikt de door het Haga aangedragen bestuurder over voldoende „bestuurlijke kennis en ervaring buiten het onderwijsveld” en over „algemene kennis van en ervaring met het onderwijs”.

Met deze goedkeuring heeft de omstreden islamitische middelbare school de eerste stap gezet om te voldoen aan de aanwijzing die Slob het Haga op 17 september gaf. Die aanwijzing was het gevolg van een zeer kritisch rapport van de Inspectie van het Onderwijs, die in juli onder meer financieel wanbeheer en gebrekkig burgerschapsonderwijs op de school constateerde. Als het Haga niet voldoet aan de aanwijzing van Slob, die voorschrijft dat de huidige leiding haar verantwoordelijkheden overdraagt op een interim-bestuur, schort de minister de rijksfinanciering van de school op.

Geen moslim

Dinsdag laat Slob weten of hij definitief akkoord gaat met het voorstel van het Haga. Voorwaarde daarvoor is dat de school een bewijs opstuurt dat het bij de Kamer van Koophandel (KvK) een verzoek tot bestuurswijziging heeft ingediend. Zo’n verzoek heeft het bestuur echter niet ingediend, zegt schooldirecteur Soner Atasoy maandagavond tegen NRC. In plaats daarvan heeft hij Slob per brief laten weten dat de statuten moeten worden aangepast voordat de nieuwe bestuurder kan worden ingeschreven. De voorgestelde bestuurder, Marcel Heuver, is namelijk geen moslim en in de statuten van het Haga staat dat bestuurders „belijdend moslim moeten zijn en moeten leven naar de regels van de Koran en de Soennah”.

Zo heeft de Haga-leiding met de voordracht van Heuver mogelijk tijd weten te kopen. Een wijziging van de statuten gaat namelijk niet zomaar. De medezeggenschapsraad van de school heeft maandagavond aan Slob laten weten dat ze wettelijk zo’n zes weken de tijd heeft om advies te geven over de statutenwijziging en dat ze die tijd zal benutten. Doordat de statuten nu veranderd moeten worden, hoopt het Haga genoeg tijd te hebben om via de rechter het kritische inspectierapport onderuit te halen en daarmee de daarop gebaseerde aanwijzing. Op 11 november staat een zitting gepland over het rapport. Volgens de school klopt er namelijk niets van de bevindingen van de Inspectie; zo heeft de registeraccountant van het Haga na vaststelling van het rapport „geen financiële onrechtmatigheden” aangetroffen in de jaarrekening van 2018.

Adviescommissie

De door het Haga voorgedragen nieuwe bestuurder, Marcel Heuver, is sinds 2017 af en toe aanwezig op de school en adviseert onder andere over het schoolplan en de aanschaf van de inboedel, aldus Atasoy. Heuver heeft gewerkt voor een in Overrijssel gevestigde leverancier van educatieve materialen en droeg volgens Atasoy bij aan het landelijk curriculum bewegingsonderwijs voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Lees ook: Omstreden school met enthousiaste leerlingen

Om de kritiek van de Onderwijsinspectie te pareren heeft het Haga bovendien een adviescommissie van onderwijsdeskundigen aangesteld. Die commissie kan voortaan „bindend advies” geven aan het dagelijks bestuur. Ook, zo zegt Atasoy maandag, heeft de Universiteit Utrecht op zijn verzoek het nieuwe „beleidsplan burgerschapsonderwijs” geschreven.

Dinsdag rond het middaguur maakt minister Slob bekend of hij de stappen die het Haga heeft gezet voldoende vindt om de schools rijksbekostiging te continueren, ondanks dat de bestuursoverdracht voorlopig nog niet rond is bij de KvK.