Opinie

Gelijkgezind

Op zaterdagochtend 5 oktober sta ik in de hal van het Beatrix Theater voor een congres van Onze Taal. Omringd door gelijkgezinden zeg ik blij tegen een mij volstrekt onbekende man: „Leuk, allemaal taalfreaks.” Hij antwoordt: „Taalliefhebbers, meneer.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl