‘Vestia komt 180 miljoen te kort voor volkshuisvesting’

Woningbouw Vestia heeft geen geld voor drie wijkvernieuwingen in Rotterdam, Den Haag en Delft, zeggen de bestuurders.

Woningcorporatie Vestia komt 180 miljoen euro tekort om de komende jaren aan haar taken als sociale verhuurder te voldoen, zeggen bestuurders Arjan Schakenbos en Willy de Mooij.

De een na grootste corporatie van Nederland met 65.870 woningen kampt na zeven jaar nog altijd met de gevolgen van het miljardenschandaal met derivaten (renteverzekeringen). Vestia heeft haar financiële verbeterplan tot 2021 moeten bijstellen. Het eigen personeel is hierover donderdag ingelicht.

Onrendabele projecten

Tot 2028 komt Vestia jaarlijks 20 miljoen euro tekort, zeggen de bestuurders. De corporatie heeft geen geld voor de grootschalige vernieuwing van drie wijken: Schiebroek-Zuid in Rotterdam, Den Haag Zuidwest en de Indische Buurt in Delft.

Schakenbos en De Mooij roepen andere corporaties in een interview in NRC op deze drie onrendabele projecten over te nemen. Onduidelijk is nog in hoeverre het gaat om renovatie of sloop en nieuwbouw: de investeringskosten schat Vestia op 200 tot 400 miljoen euro.

Vestia ging in 2012 bijna failliet door grootschalige speculatie met risicovolle financiële producten. De corporatie onderzoekt nu of het rechtszaken in Londen gaat aanspannen tegen zes internationale zakenbanken, na megaschikkingen met ABN Amro (55 miljoen) en Deutsche Bank (175 miljoen).

Het gaat om Citibank en JPMorgan uit de Verenigde Staten, Société Générale en BNP Paribas uit Frankrijk, het Britse Barclays en de Japanse bank Nomura. „In welke volgorde we dat doen, bekijken we nog. Het gaat in ieder geval om serieus geld”, zegt Schakenbos.

Structurele oplossing

De bestuurders van Vestia roepen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) en corporatiekoepel Aedes op met een oplossing te komen. Ze opperen in hun Herijkte Verbeterplan dat andere corporaties wijkprojecten, leningen of de rentelasten zouden kunnen overnemen.

Vestia oppert ook om „belemmeringen in de regelgeving” weg te nemen. Er zit een lacune in de vernieuwde Woningwet (2015), volgens De Mooij. Noodlijdende woningcorporaties als Vestia krijgen steun van andere corporaties. Maar na tien jaar stopt dat, als de financiële risico’s genoeg zijn verkleind.

Het kan zijn dat Vestia in 2021 op papier ‘gezond’ is, maar nog jarenlang met geldgebrek kampt, zegt zij. „In het huidige stelsel is er geen oplossing voor corporaties die niet meer ‘gesaneerd’ hoeven worden, maar hun volkshuisvestelijke taken toch niet aankunnen.”

Vestia pagina E6-7