Opinie

Armoede betekent: rekenen op je sociale netwerk

Verschillende raadsleden in Rotterdam hebben meegedaan aan een armoede-challenge: een week leven van 50 euro. Duygu Yildirim merkte dat het niet meeviel en dat ze haar netwerk hard nodig had. De raad gaat praten over nieuwe plannen om armoede aan te pakken.

In september deed ik mee met de armoedechallenge van Warm Rotterdam. Alle 45 raadsleden van de Gemeente Rotterdam zijn uitgedaagd om een week lang te leven van 50 euro. De eerste reacties online varieerden van ‘doe het maar een half jaar’ of ‘ja, jullie hebben vast genoeg voorraden’.

De challenge van een week valt inderdaad in het niets bij de leefsituatie van de velen die jaren op een bestaansminimum leven. Het budget van 50 euro was bedoeld als leefgeld, eventuele verrassingen of allerlei extra kosten buiten de vaste lasten komen niet snel voorbij in zo’n korte periode.

Toch ben ik na deze week tot nieuwe inzichten gekomen en heb ik ook keuzestress ervaren met betrekking tot financiële beslissingen. De OV-kosten drukten zwaar op het leefgeld van 50 euro. Waar ik veel aan had is mijn sociaal netwerk.

Illustratie Stella Smienk

De actie van Warm Rotterdam heeft zeker bijgedragen aan het creëren van meer aandacht voor het vraagstuk van armoede. In Rotterdam leven 58.000 huishoudens in de armoede en hebben we een wethouder armoede- en schuldenbestrijding.

Rotterdam, de arbeidersstad, kenmerkt zich ook door veel sociaal kapitaal. Juist voor de groepen mensen die minder te besteden hebben, is een sociaal netwerk van toegevoegde waarde, blijkt ook uit onderzoek (Maasstad aan de monitor, Godfried Engbersen e.a.). Opgemerkt moet worden dat armoede ook dat sociaal netwerk onder druk kan zetten. Een open en goed gesprek hierover is van belang.

In mijn challenge merkte ik dat ik het ongemakkelijk vond om aan mijn vrienden te vertellen dat ik meedeed. Ik wilde niet dat ze zich dan verplicht zouden voelen om de rekening van een kop koffie te betalen of iets dergelijks. Hetzelfde geldt voor een bezoek bij mijn ouders in die week. Tijdens dat bezoek kon ik meeëten. Ik ging niet langs omdat ik toevallig die week meedeed met de challenge, maar het kwam me wel goed uit.

En dat is precies het punt dat ik wil maken: laten we kijken waar we elkaar kunnen ondersteunen en versterken. Juist de sociale interactie is belangrijk, want met minder te besteden trekken mensen zich terug. En dat zorgt weer voor een kleiner sociaal netwerk waar mensen op terug kunnen vallen. Wanneer je moet jongleren met geld, omdat je leeft van een minimum, kunnen juist de sociale contacten het verschil maken.

De Gemeente Rotterdam zet vol in op armoede- en schuldenbestrijding. Voor de zomer is de armoedeaanpak ´Uit de knoop´ vastgesteld. We gaan 500 gezinnen in de schulden ondersteunen, we starten het Perspectiefpact Jongeren om jongeren uit de schulden te helpen en we willen het taboe rondom armoede en schulden doorbreken en het bespreekbaar maken. Dit om ervoor te zorgen dat mensen makkelijker hun weg vinden naar voorzieningen en regelingen.

Woensdag 16 oktober aanstaande is er een eindbijeenkomst van Warm Rotterdam. Daaraan doen alle deelnemers van de challenge en ervaringsdeskundigen aan mee. Naar aanleiding van deze bijeenkomst zullen we, ook als raadsleden, onderzoeken welke nieuwe acties we kunnen ondernemen om bijvoorbeeld het OV toegankelijker te maken, nog meer Rotterdammers te informeren over bestaande inkomensondersteunende regelingen en nog meer verbindingen in te stad realiseren om zodoende mensen die in een isolement zitten daar uit te halen.

Duygu Yildirim, lid Rotterdamse gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid