SCP: werkgever zet zich weinig in voor inclusieve arbeidsmarkt

70 procent van de werkgevers voelt zich volgens het SCP verantwoordelijk voor mensen met een arbeidsbeperking. 11 procent heeft in de afgelopen twee jaar iemand aangenomen.

Het aandeel 55-plussers binnen het personeelsbestand is de afgelopen 15 jaar verdubbeld.
Het aandeel 55-plussers binnen het personeelsbestand is de afgelopen 15 jaar verdubbeld. Foto Getty Images

Werkgevers nemen weinig maatregelen om het personeelsbestand inclusiever te maken, terwijl zij wel zeggen dit belangrijk te vinden. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport over de arbeidsmarkt.

De onderzoekers vroegen werkgevers naar hun beleid in de afgelopen twee jaar voor mensen die doorgaans moeite hebben met het vinden met een baan. Werkgevers gaven hun prioriteit aan als het gaat om mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, mensen met een arbeidsbeperking, oudere werknemers en lageropgeleiden.

Bijna 70 procent van de werkgevers zegt zich verantwoordelijk te voelen voor mensen met een arbeidsbeperking. 11 procent verwacht in de komende twee jaar ook daadwerkelijk iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen. Reden voor het verschil tussen woord en daad is volgens de werkgevers het aantal geschikte plaatsen binnen bedrijven.

Lees ook: Jaag vrouwelijke sollicitanten niet weg met je vacaturetekst

Ook zijn veel bedrijven niet bekend met (subsidie)regelingen. Zo weet bijna de helft van de werkgevers niets over een korting op of vrijstelling van premies voor sociale verzekeringen bij mensen met een arbeidsbeperking. Iets minder dan de helft van werkgevers zou wel overwegen iemand met een arbeidsbeperking aan te nemen.

Niet-westerse migratieachtergrond

Ondanks dat slechts een op de zeven werkgevers prioriteit geeft aan de werving en plaatsing van mensen met niet-westerse migratieachtergronden, is hun aandeel binnen het personeelsbestand in de afgelopen twee jaar toegenomen. 13 procent van de werknemers heeft inmiddels een niet-westerse migratieachtergrond. Onder leidinggevenden ligt dat percentage wel lager, namelijk 4 procent.

Het aandeel van 55-plussers met een baan is in de afgelopen 15 jaar verdubbeld, van 8 naar 17 procent. Dat heeft volgens de onderzoekers vooral te maken met het opschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd van 65 naar 67 jaar. Bijna 40 procent van de werkgevers zegt prioriteit te geven aan het aannemen en inzetten van oudere werknemers.

Ruim 60 procent van de werkgevers zei in de afgelopen twee jaar überhaupt moeite te hebben gehad met het aantrekken van personeel. Uit het onderzoek blijkt dat de publieke sector, waaronder onderwijs- en zorginstellingen, meer doet om inclusiever te worden dan bedrijven binnen de private sector. Ook heeft maar een op de vijf bedrijven een specifiek beleid voor het voorkomen van werkloosheid van het personeel. Dat zijn volgens het onderzoek vooral overheids- en onderwijsinstellingen.