Omstreden voorstel onderscheid tussen verpleegkundigen van de baan

Zorg In het wetsvoorstel zou ervaring van verpleegkundigen minder belangrijk worden. De beroepsvereniging steunde het plan, maar duizenden verpleegkundigen waren boos.

Het plan onderscheid te maken tussen verpleegkundigen gaat niet door. Foto Uxpia
Het plan onderscheid te maken tussen verpleegkundigen gaat niet door.

Foto Uxpia

De Wet Big II, die er toe moest leiden dat er twee soorten verpleegkundigen zouden komen, is van de baan. De wet zou onderscheid maken tussen ‘regie-verpleegkundigen’ en gewone verpleegkundigen. Duizenden intern opgeleide verpleegkundigen (inservice) hebben zich de afgelopen maanden tegen de wet verzet. Zij zouden als gewone verpleegkundigen minder mogen gaan doen of alsnog een hbo-opleiding moeten volgen, terwijl ze al jaren op dat niveau werken.

Woensdagochtend schreef minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) dat hij het advies van Alexander Rinnooy Kan overneemt. Die adviseerde vakbonden, personeel en werkgevers (ziekenhuizen en andere zorg-instellingen) samen te laten kijken of verpleegkundige taken anders moeten worden georganiseerd, in plaats van de Wet Big II in te voeren.

Lees ook de verpleegkundigen die zich roerden

Beroepsvereniging

Het wetsvoorstel was al een paar jaar in de maak en werd eind vorig jaar door de commissie-Meurs aanbevolen aan het kabinet. De beroepsvereniging van verpleegkundigen V&VN stond achter het wetsvoorstel, dat vooral de positie van hbo-verpleegkundigen verstevigde. Na alle protesten afgelopen zomer stapte het bestuur van V&VN op. De petitie ‘Erken Inservice-opleiding verpleegkunde-A op hbo-niveau’ werd online 29.500 keer ondertekend.

Er zijn in de praktijk nog 66.000 ‘inservice-opgeleide verpleegkundigen’, die vóór 2000 zijn opgeleid in het ziekenhuis. De meesten hebben zich in de loop der jaren gespecialiseerd, bijvoorbeeld in oncologie, cardiologie of kindergeneeskunde.

Jongeren die na 2000 verpleegkundige wilden worden, konden dat alleen via een mbo- of hbo-opleiding doen. 54.000 van de huidige verpleegkundigen zijn mbo-opgeleid, 45.000 hbo-opgeleid. Van die groep, die vóór 2012 de hbo-opleiding afrondde, moest ook een deel worden bijgeschoold volgens de omstreden Wet Big II.

Hetzelfde werk

Nu is het nog zo dat álle verpleegkundigen, ongeacht hun eerdere opleiding, ongeveer hetzelfde werk doen. Dat moest anders, vonden de beroepsvereniging en de werkgevers.

Lees meer over inservice-verpleegkundigen

Bepaalde verantwoordelijkheden zouden voortaan onder hbo-ers vallen. Maar de inservice-verpleegkundigen, die vaak veel ervaring hebben én zijn bijgeschoold, voelden zich afgedankt.

Eén van de grootste problemen in de zorg is het verpleegkundigentekort. Vorig jaar verlieten 119.000 verpleegkundigen en verzorgenden hun werk, 6 procent meer dan in 2017. De vrees bestond dat door de nieuwe wet nog meer verpleegkundigen zouden stoppen.