Analyse

Kamer verwacht meer van kabinet tegen vuurwerk

Wat lang onbespreekbaar was lijkt nu nog een kwestie van hooguit een aantal jaar: een totaalverbod op vuurwerk. Langzaam keert het tij over vuurwerk in de Tweede Kamer.

Vuurwerk afgestoken in de Haagse Schilderswijk tijdens Oud en Nieuw.
Vuurwerk afgestoken in de Haagse Schilderswijk tijdens Oud en Nieuw. Foto Marco de Swart/ANP

Als Lilian Helder minister van Justitie en Veiligheid was geweest dan had ze het wel geweten. Dan had ze „een vuurwerkverbod ingevoerd”. Want de minister moet „het voortouw nemen”. Maar Helder is geen minister: ze is Kamerlid voor de PVV. En „helaas”, zegt ze woensdagochtend tijdens een debat over de jaarwisseling, „is mijn fractie nog niet zover”.

De politiek, zegt Helder, „komt geen stap verder over zo’n verbod, omdat we vasthouden aan het begrip ‘traditie’”. Vijf jaar geleden beriep juist haar partij zich nog op ‘traditie’ als argument tégen een verbod: de PVV vreesde dat „na Zwarte Piet” nog een Nederlandse traditie zou sneuvelen.

Het toont hoe het tij over vuurwerk langzaam keert in de Tweede Kamer. Wat lang onbespreekbaar was lijkt nu nog een kwestie van hooguit een aantal jaar: een totaalverbod op vuurwerk. Fracties zijn er nog niet helemaal klaar voor, achterbannen worden gemasseerd, maar Kamerleden zien het toenemende geweld rond de jaarwisseling – en de toenemende steun van burgers voor zwaardere maatregelen tegen vuurwerk.

Meer Kamerleden lopen zoals Helder voor de rest van hun fractie uit. Naast haar zit VVD-Kamerlid Dilan Yesilgoz-Zegerius. Zij steunde dinsdagmiddag een voorstel van CDA’er Chris van Dam om zware vuurpijlen te verbieden. Maar nog diezelfde middag werd ze teruggefloten door haar fractie: een meerderheid van de VVD-fractie steunde zo’n verbod toch niet. Evengoed zwengelde ze daarmee de discussie over verdergaande maatregelen tegen vuurwerk aan binnen de VVD.

Veel Kamerleden kijken in het debat daarom naar minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie, CDA) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat, D66). Zíj moeten de leiding nemen, roept bijvoorbeeld SGP-Kamerlid Kees van der Staaij het kabinet op. „We hebben allemaal door dat het niet meer kan en verwachten leiderschap vanuit het kabinet. Organiséér dat draagvlak. In de samenleving en politiek gebeurt het, nu moeten bewindslieden daarin voorgaan.”

Het kabinet doet al veel, benadrukken Grapperhaus en Van Veldhoven. Het hinderen van hulpverleners is vanaf 31 december – een dag eerder dan wetten normaliter in werking treden – verboden. Zware knallen worden vanaf de jaarwisseling naar 2021 verboden. En al op komende Oudjaarsdag mogen gemeenten al het vuurwerk verbieden binnen de gemeentegrenzen.

Maar juist die ‘lappendeken’ van een lokaal verbod hier en toegestaan vuurwerk daar, maakt handhaving voor de politie lastig, waarschuwde korpschef Erik Akerboom deze week. Bovendien: veel van het vuurwerk dat nu tot doden, gewonden en geweld leidt, is al verboden. „Er worden geen Chinese rollen gegooid naar agenten”, zegt Helder bijvoorbeeld. De ene knal mag straks niet meer, de andere wel, de harde vuurpijl wordt wellicht verboden, de iets minder zware niet.

Het probleem zit dus in „handhaving”, benadrukt Van Dam. 50Plus-Kamerlid Henk Krol wil daarom dat de grote gemeenten beginnen met zo’n totaalverbod. Dan zijn de grenzen waar wat mag helder, en „dan sterft de traditie in kleine gemeentes langzaam uit.” Van Dam: „Iedereen die zegt: doe er nog maar een paar verboden bij, maakt het handhavingsprobleem alleen maar groter. Dat wil niet zeggen dat we het niet moeten doen, maar we moeten wel realistisch zijn. Het is een meerjarig project.”

Dat ziet ook staatssecretaris Van Veldhoven. Ze zegt de Kamer toe verdere uitbreiding van het al bestaande verbod op zwaar vuurwerk te onderzoeken als de nu genomen maatregelen niet voldoende blijken.