ECB laat Europese Rekenkamer meekijken met bankentoezicht

Toezicht De rekenkamer wil elk document van de bankenwaakhond kunnen opvragen dat zij nodig acht voor toezicht. Na jarenlang overleg is de ECB nu akkoord.

Het kantoor van de Europese Centrale Bank in Frankfurt.
Het kantoor van de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Foto Alex Kraus/Bloomberg

De Europese Rekenkamer (ERK) heeft na jaren gebakkelei toestemming gekregen van de Europese Centrale Bank (ECB) om documenten in te zien over het bankentoezicht. Alex Brenninkmeijer, het Nederlandse lid van de ERK, en ECB-bestuurslid Andrea Enria hebben daartoe woensdag een memorandum getekend.

De rekenkamer acht inzage noodzakelijk om toezicht te kunnen houden op het functioneren van de bankenwaakhond. De ECB was lang van mening dat de gevraagde documenten te gevoelige informatie bevatten om te kunnen delen. Begin dit jaar beklaagde de rekenkamer zich nog bij het Europees Parlement over de geslotenheid van de ECB.

Europees toezicht

De gesprekken over het ‘toezicht op de toezichthouder’ begonnen in 2015. Het jaar daarvoor werd de controle op Europese banken overgeheveld van de nationale instanties, zoals de De Nederlandsche Bank, naar de ECB. Tegelijkertijd nam de ERK het toezicht over van de nationale rekenkamers.

De rekenkamer en de ECB werden het echter niet eens over hoe ver dat toezicht moet gaan – dat was bij de inrichting van het bankentoezicht niet duidelijk geregeld. De ECB vond dat rekenkamermedewerkers geen gevoelige documenten mochten inzien, zoals notulen van bestuursvergaderingen of informatie over specifieke banken. De ERK wilde elk document kunnen inzien.

De rekenkamer krijgt nu haar zin, al zijn wel voorwaarden afgesproken. Zo mogen medewerkers van de rekenkamer gevoelige informatie alleen inzien op locatie bij de ECB. Het aantal betrokken medewerkers moet zo beperkt als mogelijk zijn, en de rekenkamer heeft de ECB moeten beloven dat het ‘proportioneel’ aanspraak maakt op de rechten alle documenten op te vragen.

Uit de overeenkomst blijkt dat de ECB en de ERK op goede voet verder willen. Ze beloven regelmatig te overleggen zodat de uitwisseling van documenten zonder wrijving verloopt. Mocht toch een meningsverschil ontstaan, dan beloven de partijen dat in een ‘coöperatieve geest’ op te lossen.

Het toezicht van de rekenkamer gaat alleen over het onderdeel van de ECB dat toezicht houdt op de banken. Voor het monetaire beleid van de ECB, waar momenteel veel kritiek op is, is geen externe toezichthouder.

De Europese Rekenkamer publiceerde dinsdag het jaarverslag: Ongebruikt Europees geld blijft zich opstapelen